keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Kekkosen perilliset vailla valtaa – Presidentin valtaoikeudet ja tehtävät

Vuosien 2000 ja 2011 muutokset perustuslakiin kavensivat merkittävästi presidentin valtaoikeuksia. Yleisesti puhutaan parlamentaarisen vallan kasvusta, eli demokraattisilla vaaleilla valitun eduskunnan ja eduskunnan valitseman hallituksen lisääntyneestä vallasta. Presidentin valtaoikeudet ovat kaventuneet merkittävästi juuri Tarja Halosen presidenttikaudella. Menneiden vuosien presidenteillä oli vielä merkittävää valtaa ja he myös käyttivät sitä. Esimerkiksi Urho Kekkonen hajotti eduskunnan useita kertoja, osin sisä- ja osin ulkopoliittisista syistä.

 

Tehtäviä

1. Miten presidentin valtaoikeudet ovat muuttuneet Tarja Halosen presidenttikaudella? Verratkaa Halosen valtaoikeuksia vuonna 2000 vuoteen 2012.
Etsikää tietoa:
YLEn uutisten artikkeli: Presidentin laajempiin valtaoikeuksiin ei paluuta

Tasavallan presidentin tehtävät

Tasavallan presidentin kanslia

  • Onko elokuvassa Rouva Presidentti annettu kuva presidentin työskentelystä ja valtaoikeuksista mielestänne kattava? Perustelkaa vastauksenne.

2. Katsokaa Kekkosen arkipäivästä kertova Presidentin päivä -dokumentti.
    Verratkaa Presidentin päivän tapahtumia Rouva presidentin tapahtumiin:
    Löytyykö yhtäläisyyksiä? Mitkä asiat, käytännöt ja tehtävät eroavat toisistaan?

3.  Mitkä ovat presidentin tärkeimpiä tehtäviä? Miksi? Käyttäkää dokumentin antamia esimerkkejä pohdinnan taustana. Keskustelkaa pareittain/ryhmissä.

4. Valitkaa pareittain tai ryhmissä joku Suomen presidenteistä. Opettaja voi myös jakaa presidentit eri ryhmille/pareille. Eri ryhmät eivät voi valita samaa presidenttiä. Suomen tasavallan presidentit löytyvät täältä.
Kirjoittakaa lyhyesti, mitkä olivat kyseisen presidentin kauden tärkeimpiä tapahtumia ja miten presidentti oli niissä mukana?
Etsikää tietoa internetistä ja kirjalähteistä.

 
 

Lähteet ja lisätietoa:

Suomen poliittinen järjestelmä, verkkokirja.

Tasavallan presidentin valtaoikeudet.

ProGradu, Tampereen yliopisto, valtio-opin laitos, Katri Söder: Kuningasvallan jäänteistä normaaliparlamentarismiin.