keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Ennen elokuvaa

Lukekaa Jani Kaaron kolumni ”Mies ilman naista ja seksiä on äkäinen ampiainen” (14.10.2013), Helsingin Sanomien verkkosivuilta.

  • Millaisia ajatuksia kolumni teissä herättää? Oletteko kolumnistin kanssa samaa vai eri mieltä?
  • Poimikaa kohtia, joista olette eri mieltä tai joista olette samaa mieltä ja perustelkaa näkemyksenne. Keskustelkaa luokan kesken tai pienemmissä ryhmissä. Voitte myös halutessanne kirjoittaa kommentin kolumnista.

Mitä tarkoittaa syrjäytyminen?

  • Kirjatkaa asioita, joita liitätte nuorten syrjäytymiseen. Millaista elämää syrjäytynyt nuori elää? Mistä syrjäytyminen johtuu? Mitä syrjäytymisen ehkäisemiseksi voisi tehdä? Mihin syrjäytyminen voi johtaa?

Pohdinnan taustaksi voi lukea esimerkiksi seuraavia artikkeleita:

Suomen mielenterveysseuran verkkosivut: “Nuorten syrjäytymisen taustalla useita tekijöitä

Yle.fi, 1.4.2017: “Miesten syrjäytyminen alkaa jo peruskoulussa"

Yle.fi, 22.3.2018: “Syrjäytyneitä nuoria on Suomessa lähes 66 000
 

Elokuvan jälkeen

Syrjäytyminen on monimuotoinen käsite, jolla useimmiten viitataan yhteisöllisen toiminnan, esimerkiksi koulunkäynnin, opiskelun, työn tai sosiaalisten suhteiden, ulkopuolelle jäämistä. Yhteiskunnallisessa keskustelussa kiinnitetään usein erityistä huomiota nuorten syrjäytymisriskiin. Me-säätiön tutkimusraportin mukaan Suomessa oli vuonna 2018 noin 66 000 syrjäytynyttä nuorta.

Rikollisuutta tutkivassa kriminologiassa on havaittu yhteys sosiaalisen huono-osaisuuden ja rikosalttiuden välillä. Sosiaalisten siteiden ja sosiaalisen kontrollin heikkeneminen tai niitä harjoittavista instituutioista irtautuminen kasvattaa riskiä syyllistyä rikoksiin.

Puhetta syrjäytymisestä on myös kritisoitu liian yksinkertaistavana ja kaikki nuoret yhteen niputtavana.

“Syrjäytyminen on ilmiö, joka pakenee tutkijaakin…On ongelmallista, että nuoret niputetaan yhdeksi ryhmäksi. Tuntuu, että näissä puheissa on myös nuoria syyllistävä sävy. Puhutaan niistä, jotka haluavat omasta tahdostaan jäädä sohvan pohjalle makaamaan, totetaa erikoistutkija Sanna Aaltonen Nuorisotutkimusseurasta Sosiaalivakuutus-lehden (31.5.2017) haastattelussa.

  • Pohtikaa, millaisena ilmiönä Säälistäjät kuvasi syrjäytymistä? Miltä syrjäytyminen näytti ja millaisia asioita siihen liittyi? Palatkaa ennen elokuvaa tekemäänne listaukseen. Verratkaa listaamianne asioita siihen, millaisena Säälistäjät kuvasi syrjäytymisen.
  • Lukekaa Allianssin sivuilta eri järjestöjen ja poliittisten puolueiden ratkaisuja syrjäytymisen ehkäisyyn. Valitkaa viisi mielestänne toimivinta ratkaisua. Esitelkää valitsemanne ratkaisut muille ja perustelkaa, miksi ne voisivat mielestänne olla tehokkaita keinoja. Voitte myös valita sellaisia keinoja, jotka ovat mielestänne tehottomia syrjäytymisen ehkäisyssä. Perustelkaa valintanne.

            Katso ratkaisuja Allianssin sivuilta.
 

Lisätietoa ja lähteet:

Kivivuori, Janne. 2009. Nuorten syrjäytyminen ja rikollisuus: Suomessa tehdyn tutkimuksen ja sen katvealueiden kartoitusta

Me-Säätiön verkkosivut, “Kuka syrjäytyy jo koulun penkiltä?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivut, “Osallisuus

Salonen, Saara. 2017. “Syrjäytyminen väistää määritelmiä”, Sosiaalivakuutus 31.5.2017.