keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

1. Arvioikaa elokuvaa. Miten se onnistuu välittämään säilykepurkin sanoman?
Mikä on elokuvan sanoma?

2. Millaisia dokumenttielokuvan keinoja kerronnassa käytetään?
Millä keinoin elokuvassa avataan globalisaatiota ja teollista ruokatuotantoa?

3. Pyrkiikö elokuva vaikuttamaan katsojaan ja jos niin millä keinoilla?

4. Onko dokumenttielokuva aina totta – todellisuutta, joka on esitetty objektiivisesti?

5. Mitä yhteisiä keinoja todellisuutta luotaavalla dokumenttielokuvalla on puhtaasti eskapistisen viihde-elokuvan kanssa?
Miten taas tosi-tv-ohjelmat eroavat dokumenttielokuvista? Millaisia erilaisia dokumenttielokuvan muotoja tunnette?

Käyttäkää pohjana AVEK-lehden numeroa 2/11 (5.10.2011), jossa esitellään dokumenttielokuvaa ja siihen liittyviä näkökulmia laajemmin.

 

6. Hahmotelkaa ideoita oman lyhytdokumentin tekemistä varten.
Pyri löytämään persoonallinen lähestymistapa itseäsi kiehtovaan aiheeseen.

a)    Valitse ensin itsellesi läheinen tai kiinnostava aihe ja hanki tästä lisätietoja.

b)    Mieti omaa näkökulmaa aiheeseen, rajaa näkökulmaa ja karsi aineistoa.

c)    Mieti aiheen välittämisen kannalta oikeanlainen tapa kertoa. Keskeisessä osassa on henkilö, jonka avulla välität sanoman.

d)    Mitkä elokuvalliset kerrontakeinot välittävät sanomaasi parhaiten? Valitse elokuvaan kuvaustyyli ja mieti kerrontatekniikoita.