keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Ovatko pelit taidetta? Ranskalaiset teoreetikot Alan & Frederic Le Diberber määrittelivät kirjassa ”L'univers des jeux vidéo” (1981) kuuden perinteisen taiteen muodon ja kolmen tuoreemman taiteen muodon (sarjakuva, elokuva ja televisio) ohella kymmenenneksi taiteen muodoksi digitaaliset pelit.

1.Selvitä mitkä olivat kuusi perinteisen taiteen muotoa ja mieti miten ovatko pelit mielestäsi taidetta? Kuka voi määrittää mikä on taidetta?

2.Onko jotain muita uusia taidemuotoja, joita tulisi tunnistaa taiteeksi?

Mieti Scott Pilgrim vastaan maailma elokuvaa kaupallisena tuotteena. Elokuva menestyi taloudellisesti mitattuna huonosti. 

3.Voiko kaupallinen menestys olla menestyvän taiteen mittari? Onko kaupallisuus ristiriidassa taiteellisuuden kanssa?

Skeptikot, muiden muassa elokuvakriitikko Roger Ebert on todennut, etteivät digitaaliset pelit voi koskaan olla taidetta, koska niissä kerätään pisteitä ja pelien luonteenomaisesti valinnat tekee pelaaja, ei luova taitelija. Näin ollen pelisuunnittelijaa ei voi verrata elokuvantekijöihin, kirjalijoihin tai runoilijoihin. Mediana jo pelien perusluonne estää niiden kehityksen teknisestä tuotteista taiteeksi.

Kirjailija Clive Barker puolestaan puolusti pelien asemaa taiteena, todeten että peleillä on voima liikuttaa ihmisiä. Hän korostaa myös, että kuluttajat määrittelevät onko pelit taidetta, ei elokuvakriitikko. Digitaalisia pelejä puolustavat mielipiteet painottavat myös usein, että taiteellinen renesanssi on väistämätön peleissä. Digitaalisia pelejä tehdään monista syistä sekä itsenäisten että kaupallisten tahojen toimesta, ne ovat teknisen kehityksen myötä muuttuneet hyvin monitahoisiksi ja niitä jaellaan erilaisten kanavien kautta.

OHEISMATERIAALI:

Beryl Graham: ”Elektroniset pelit ja interaktiivinen taide”, teoksessa Mariosofia (toim. Erkki Huhtamo & Sonja Kangas), Gaudeamus Helsinki 2002, s. 296-312.

24.5.2010 23:55: Pelitkö taidetta, eli bittivesilasin salamaefektit (Mbnet)
http://www.mbnet.fi/net.nyt/juttu.aspx?id=3159

Peleistä taiteeksi: digitaaliset pelit taidemuseossa. Salon taidemuseon Pelaa!-näyttely 2009. Teoksessa Pelitutkimuksen vuosikirja (2010)
http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2010/ptvk2010-12.pdf