keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Scott Pilgrim vastaan maailma elokuvassa digitaaliset pelit ja pelimäinen estetiikka ovat vahvasti esillä. Elokuvassa peliestetiikka on retro-henkistä ja viittaa 20 vuoden takaisiin peleihin.

1.Mieti omaa ensimmäistä kokemustasi tietotekniikan parissa. Oliko ensimmäinen tietokoneen käyttötilanne pelaamista, viihde- vai hyötykäyttöä? Jos pelasit pelejä, millaisia pelejä pelasit? Mitä niistä jäi mieleen?

2.Löydätkö elokuvasta muita viitteitä teknologian kehityksestä?

3.Mieti myös mitkä ovat merkittävimmät kulttuuriset, tekniset ja sosiaaliset muutokset pelien tai tietotekniikan kehityksessä ja käytössä viime vuosikymmenien aikana?

Viitteitä teknologian kehitykseen elokuvassa: Scott Pilgrim käyttää AOL-sähköpostia, joka on jäänne menneestä Gmail-aikakaudella eikä hän omista kännykkää vaan käyttää yleisöpuhelinta.

Materiaalia: Petri Saarikoski & Jaakko Suominen: ”Pelinautintoja, ohjelmointiharrastusta ja liiketoimintaa”. Pelitutkimuksen vuosikirja (2009). http://www.pelitutkimus.fi/wp-content/uploads/2009/08/ptvk2009-02.pdf

Kontekstisidonnaisuus

Tietyt esitystavat vakiintuvat elokuvan, sarjakuvan ja digitaalisten pelien ominaiseksi muotokieleksi. Tutustu valitsemasi mediamuodon kehitykseen, pohdi kontekstisidonnaisuuden ilmenemistä ja sitä, miten kokeellisuus tai erilaisten esitystapojen lainaaminen ja soveltaminen toimii uusissa yhteyksissä?

Scott Pilgrim vastaan maailma elokuva kytkee useita erilaisia aikatasoja yhteen. Miten todellisuutta voisi tarkastella elokuvallisesti?

Kontekstisidonnaisuus viittaa siihen, että tietyn mediamuodon edeltävät ilmentymät ovat rakentuneet historialliseksi kehityskaareksi suhteessa toisiinsa. Kontekstisidonnaisuus kuvaa sitä, millä tavoin ihminen on toimintansa kautta sidoksissa aikaan sekä fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöönsä, jossa toiminta tapahtuu.

Materiaalia: Deleuze, Gilles 2003. ”Aivot ovat valkokangas: Gilles Deleuzen haastattelu”. Lähikuva 2/2003. Alk. 1986.