keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Kuva: Vilja Harala / Tuffi Films.

Tehtävät ja elokuva soveltuvat erityisesti esimerkiksi lukion suomen kielen ja kirjallisuuden (ÄI1, ÄI3, ÄI6, ÄI8 ja ÄI9) ja suomen toisena kielenä ja kirjallisuuden (S21, S23, S26) sekä psykologian (PS2, PS4, PS5), elämänkatsomustiedon (ET2) ja terveystiedon (TE2) kursseille.

Oppimateriaali on rakennettu niin, että alasivuilla olevien oppimateriaalin osa-alueita (moniäänisyys ja henkilökuvan luominen, kansalliset stereotypiat, nuoruus ja aikuisuus, unelmat ja todellisuus, miljöön rakentaminen sekä draaman kaari, huippu- ja käännekohdat) on lähestytty keskustelu- ja pohdintatehtävin. Keskustelu- ja pohdintatehtävissä esille nousseita havaintoja voi hyödyntää esimerkiksi oppimateriaalin viimeisinä olevissa äidinkielen ylioppilaskokeen harjoitustehtävissä.

Tehtävät voi käsitellä eri tavoin, ei vain ehdotetuilla tavoilla. Oppimateriaalin muokkaaminen ja soveltaminen oman ryhmän tarpeisiin on suositeltavaa.