keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

a. Tehkää luokan kanssa luontoretki läheiselle meren tai järven rannalle, suolle tai tulvapellolle, missä keväisin ja syksyisin löytyy muuttomatkallaan olevia lintuja. Tutkimuskohteeksi voi valita myös metsän, missä lintujen havainnointi tapahtuu pääasiassa eri lauluääniä keräämisenä ja tunnistamisena. Talvella mielenkiintoinen tutkimuskohde voi olla kaupungissa viihtyvien paikkalintujen elintapojen seuraaminen.

b. Luokalle voidaan antaa tehtäväksi myös omalla ajalla tapahtuva lintujen sekä luonnon tarkkailutehtävä. Sovitaan yhdessä aika, esimerkiksi kuukausi keväällä ja kuukausi syksyllä, minkä aikana oppilaat kirjaavat ylös kaikki lintuhavaintonsa sekä muita vuodenaikaan liittyviä muutoksia luonnossa. Oppilaiden tekemät havaintotiedot kootaan yhteen luokassa.

c. Lisää tietoa paikallisista lintuyhdistyksistä, ajankohtaisesta lintutilanteesta, lintutorneista sekä mahdollisuudesta aloittaa lintujen seuranta-harrastus löytyy Bird Life Suomi ry:n internetsivustoilta www.birdlife.fi.

Lintujen seuraaminen on mielenkiintoinen harrastus. Kevät on hyvää aikaa lintujen seuraamiselle, sillä soidinpuvussaan linnut ovat helpointa tunnistaa. Mukaan tarvitset kiikarit ja vihon lintuhavaintojesi kirjaamista varten. Pidä vihko aina mukanasi retkillä. Tee linnuista havaintoja ja kirjoita sekä piirrä niistä vihkoosi. Kirjoita linnuista ylös mm. havaintopaikka, -aika, kuvaus havaintopaikasta sekä ajankohdan säätilasta. Kirjoita myös muista yksityiskohdista, kuten linnun
värityksestä, koosta, laulusta tai lentotavasta.

Lisää tietoa ja apua tunnistukseen voit hakea lintukirjoista ja internetistä. Muista kuitenkin, että omat havainnot ovat aina mielenkiintoisimpia.

Lintuja voi seurata ja auttaa myös talviaikaan. Järjestäkää luokan ikkunan eteen tai koulun lähiympäristöön lintujen talviruokinta paikka. Aloittaessanne lintujen talviruokinnan on sitä jatkettava säännöllisesti koko talven ajan. Seuratkaa mitkä lintulajit käyvät ruokailemassa säännöllisesti ruokintapaikallanne. Kirjoittakaa ja piirtäkää lintujen käyttäytymisen havainnoistanne. Käykö ruokintapaikallanne myös kutsumattomia vieraita?