keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Varatkaa luokkaan työskentelyä varten suurikokoinen maailmankartta ja runsaasti lintukirjoja. Tehtävät voidaan tehdä ennen elokuvan katselua aihepiiriin tutustuen tai katsomisen jälkeen, jolloin elokuva motivoi tiedonhakutehtävien alkuun.

1. Muuttolinnut

  • Kerätkää luokan seinälle lista muuttolinnuista. Piirtäkää ja leikatkaa linnuista havaintokuvat lintukirjojen kuvia apuna käyttäen. Harjoitelkaa tunnistamaan muuttolintuja ja kiinnittäkää lintujen kuviin nimilaput tukemaan muistia.

2. Parvielämää

  • Ottakaa selvää ,mitä etua linnuille on elää suurissa parvissa. Mitä haittaa siitä voi olla?

3. Muutto

  • Selvittäkää kirjojen avulla mitä tarkoitetaan käsitteillä muuttolintu ja paikkalintu. Mitä syitä on lintujen erilaiselle käyttäytymiselle?
  • Etsikää tietokirjoista, minne tutut muuttolinnut matkaavat talvehtimaan. Kiinnittäkää lintujen kuvia niiden talvehtimisseuduille maailmankartalle. Mitkä maat ovat suosituimpia lintujen muuttokohteita?
  • Selvittäkää millainen kasvillisuus ja ilmasto vallitsee lintujen talvehtimisalueilla. Vertailkaa luonnonympäristöä siihen, mitä linnut syövät ravinnokseen. Löytävätkö linnut ravintoa helposti talvehtimisalueiltaan?
  • Harjoitelkaa mittakaavan muunnoksia kilometreiksi. Laskekaa kuinka pitkiä matkoja linnut muuttavat. Mikä on pisin muuttomatka kilometreinä ilmoitettuna?
  • Pohtikaa miten linnut osaavat suunnistaa. Selvittäkää miten linnut hyödyntävät ilmavirtauksia ja maapallon magneettisuutta muuttomatkoillaan.