keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Silmäterä tarinana rakentuu uhatuksi tulemisen tunteen varaan.

Konnotaatio tarkoittaa jonkin asian meille luomaa mielleyhtymää. Esimerkiksi kun näemme kuvan krokotiilista, mielleyhtymämme saattaa olla eksoottinen safarimatka tai vaarallinen tilanne, jossa eläin hyökkää kimppuun. Silmäterä hyödyntää tilanteisiin liittyviä mielleyhtymiä luodakseen uhkaavia tunnelmia.

 • Minkälaisia keinoja Silmäterässä käytetään uhkaavuuden kuvaamiseksi? Esim. Kamaran kuvataan pihalla vaanivana henkilönä, jota Marja seuraa ikkunasta. Kuvat pimeästä pihamaa-alueesta ja yksinäisestä hahmosta siellä luovat kuvina uhkaavan tunnelman. Alin ravintolan ohi ajavat moottoripyöräilijät luovat mielleyhtymiä väkivaltaisista jengeistä.

Uhatuksi tulemisen tunteen taustalta löytyy laajempia yhteiskunnallisia ilmiöitä, jotka ovat läsnä elokuvassa, mutta joita elokuva ei varsinaisesti käsittele. Kuinka seuraavat asiat ovat läsnä elokuvassa? Kuinka elokuva hyödyntää seuraaviin asioihin liittyviä mielleyhtymiämme?

 • Yksinhuoltajuus
 • Moottoripyöräjengit
 • Ulkomaalaistaustaiset henkilöt
 • Monikulttuurisuus
 • Yksinäisyys
 • Masennus

Pohtikaa yhdessä elokuvasta nousevia uhkien ja pelkojen teemoja. Kuinka eri henkilöhahmot tuntevat itsensä uhatuksi elokuvassa? Mitä asioita tämän tunteen taustalla on kullekin heistä?

 • Kuinka huomaat Julian henkilöhahmosta, että hän tuntee olonsa uhatuksi? Minkälainen ristiriita liittyy Julian tilanteeseen?
 • Kuinka eri henkilöt reagoivat kun tuntevat itsensä uhatuksi? Onko heidän tuntemansa uhka todellista?
 • Vertaile eri henkilöhahmojen pelkoja. Mitä samaa ja mitä erilaista niissä on? Kuinka eri henkilöhahmot ilmaisevat pelontunteitaan? Esim. Ali uhkailee puhelimessa ja kadulla suora uhkaajiaan ja haluaa osoittaa, ettei pelkää heitä. Marja vetäytyy ja eristäytyy kotiinsa. Haluaa rakentaa suojaisan paikan Julialle. Toisaalta Marja kokee, että hänen täytyy suojella Juliaa ja hankkii postin kollegoilta aseen.

Keskustelkaa:

 • Oletko sinä tuntenut itsesi uhatuksi? Mikä sai tunteen aikaan?  Minkälaisia uhkia arkisessa ympäristössänne on läsnä?
 • Helsingin Sanomien haastattelussa (HS 24.8.2013) Forsström kertoo: "Tarinan ydin on rakkaudessa. Siinä miten vaikea on erottaa äidinrakkauden tuhoavaa puolta lämmittävästä puolesta." Pohtikaa rakkautta kaksiteräisenä miekkana. Voiko rakkaus selittää niin dramaattisia tekoja, kuin mihin Marja ajautuu Silmäterässä?

Tehtävä:

Pohtikaa uhkaavuuteen liittyvää kuvallista ilmaisua. Valokuvatkaa koulunne ympäristöä ja toisianne siten, että kuvista välittyy uhkaava tunnelma. Kiinnittäkää huomiota valaistukseen, kuvakulmiin, kuvan sommitteluun. Pyrkikää mahdollisimman erilaisiin tuloksiin, siten että uhkaavuus on läsnä kuvassa selkeästi ja hienovaraisesti, jopa piilotetusti. Katselkaa kuvia lopuksi, ja keskustelkaa missä kuvissa uhkaavuus on painostavin.