keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Förslag om hur arbeta med filmen

1. Vid analysen av filmen kan man koncentrera sig på storyn. Storyn är handlingen i filmen, dvs. händelserna i den ordning de sker.
a. Skriv på tavlan namnen på personerna i filmen.
b. Vilken scen i filmen minns du bäst? Teckna eller måla scenen.
c. Ordna de färdiga teckningar i den ordning de skedde. Fundera varför en viss händelse gjorde intryck på många.
d. Rita en kurva som föreställer filmens story. Kurvan ska stiga när spänningen i filmen stigeroch sjunka när spänningen lättar.

2. Vad skedde efter filmens slutscen?
a. Tänk på någon av filmens personer och skriv om vad som hände honom/henne efteråt.
b. Fundera på vad som hände Jonte efter filmen. Teckna en serie om det.

3. I en film finns en konflikt. Den får människorna att bli intresserade av vad som händer i filmen. Konflikten kan bestå av ett hot utifrån eller det kan finnas något annat skäl till att huvudpersonen har svårigheter i att nå sina mål.
a. Vilken är konflikten i Sokkotanssi?
b. Vilka händelser eller personer är det som åstadkommer konflikten?
c. Rita en kurva som visar var konflikten når sin kulmen.

4. I en film finns ett motto, vilket betyder att filmen har en sensmoral, ett ledmotiv som kan uttryckas i en enda mening.
a. Fundera på vad som kan vara mottot i Sokkotanssi.
b. I små grupper, hitta på egna små scener med samma motto. Personerna kan vara tagna ur filmen eller påhittade. Spela scenerna.
c. I små grupper, fundera ut ett eget motto, hitta på en kort scen kring det. Spela scenen för de andra, som ska gissa vilket mottot är.

5. Filmen utspelar sig i en viss tidsperiod. Tidsbilden formas genom flera olika detaljer, med hjälp av vilka åskådaren kan bilda sin uppfattning om, i vilken tid handlingen i filmen sker.
a. När kunde Sokkotanssi ha hänt?
b. Vilka tidstecken finns det i filmen?

6. En samling hyss
Eleverna skriver på papperslappar vilka hyss de gjort, sett eller hört om. Läraren samlar in papperslapparna och läser dem högt. Diskutera tillsammans, vad som är skillnaden mellan hyss, mobbning och vandalism.