keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

En filmanalys är en text, som försöker klargöra vad filmen allt som allt handlar om. Skribenten talar om vad hon sett i filmen och vilka slutsatser hon gjort på basis av vad hon sett. Analyser kan vara mycket olika vad innehåll och form beträffar, för olika tittare drar mycket olika slutsatser av samma film. Analyser har dock många gemensamma drag:

Oftast

  • förser man läsaren med grundfakta om filmen (filmens titel, regissör, tillverkningsdatum, genre)
  • refereras filmens centrala innehåll, dvs. story kort
  • ges uppgifter om personerna, platsen och tiden för handlingen, vad som berättas och vad som lämnas bort
  • behandlas den bildliga framställningen (klippning, bildvinklar, bildformat osv.) och ljudvärlden
  • tar man fram samband med andra filmer, bildkonsten, litteraturen, musiken osv.
  • strävar till att svara på frågan "vad handlar filmen sist och slutligen om "
  • som stöd för svaret, alltså tolkningen eller tolkningarna av filmen, tar man så många exempel som möjligt på det man påstår om filmen.


Man bör skriva åskådligt och ganska detaljerat om filmen, eftersom utgångspunkten är, att läsaren inte ännu har sett filmen. Efter att ha läst analysen vet han förhoppningsvis något väsentligt om filmen. Den som gör en filmanalys bör komma ihåg att det inte är meningen att skriva en kritik om filmen – analysen är en text som analyserar och tolkar.