keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

1. Innan filmen visas

  • Förbered er för filmen genom att studera eller repetera uppbyggnaden av världsaltet. Gör klart för er vad som menas med t ex galax, stjärnkonstellation, solsystemet och planet.
  • Även termerna kongress, förbundskansler och handelsblockad borde klargöras på förhand för att underlätta förståelsen av filmens handling.


2. Kampen mellan det goda och det onda
Det är inget tvivel om vad huvudkonflikten i filmen gäller: parterna i kampen är det goda och det onda, jedierna och sitherna (sith lordarna). Konflikten syns som en beskattningstvist i den Galaktiska republiken, men i bakgrunden verkar större krafter än Handelsunionen.

  • Peka ut sådana motsättningar i filmen där det är fråga om möten mellan det goda och det onda. En film kan aldrig fungera genom bara en konflikt, utan det finns alltid också bikonflikter, som för sin del håller upp spänningen, även om de inte nödvändigtvis direkt anknyter till huvudkonflikten eller dess lösning. Vilka bikonflikter hittade ni? (T ex Anakin Skywalkers och hans mor, Obi-Wan Kenobs tvivel om Anakins krafter)

3. Hurdant är världsaltet i filmen?
Personerna i Det mörka hotet rör sig utan svårighet i de olika hörnen av världsaltet och möter alla slags varelser.

  • Bygg världsaltet i Star Wars. Peka ut platserna för filmens handling; ni kan också beskriva jediernas färdrutter.
  • Samla ihop en utställning av filmens gestalter. Vilka? Hur ser de ut? Vilka egenskaper har de? (T ex sitherna, jedierna, droiderna, gunganerna, undervattensmonster)
  • Lägg till era egna gestalter. Använd t ex modelleringsvax.


4. Det mörka hotet är en del av en serie
Såsom man av titeln förstår, är Det mörka hotet en del av en större helhet. Episod I skildrar vad intrigen beträffar tidigare händelser än vad trilogin Star Wars (Sjtärnornas krig, Imperiets motattack och Jedis återkomst), som  kom ut vid slutet av 70- och början av 80-talet, och regissören planerar ännu att göra två delar till, som tidsmässigt förläggs mellan Det mörka hotet och Stjärnornas krig. Serien Star Wars skall alltså omfatta totalt sex filmer.

  • Det märks på Det mörka hotet att fortsättning på den följer. På vad kan man märka att det kommer fortsättningsdelar? Fundera på det. (T ex Anakin Skywalkers krafter har ännu inte förklarats, sithiernas antal och mål är oklara, Palpatinos gestalt är halvdan, Ob-Wan Kenobi verkar osäker.)
  • Konstruera en framtid för personerna på basis av de fingervisningar filmen ger. De, som känner Star Wars–serien från förut, kan utnyttja sina kunskaper: Vad händer med personerna senare.


5. Datorn är ett bra hjälpmedel
Det mörka hotet har till största delen gjorts med dator: till exempel bakgrunden till rymdscenerna och flera persongestalter är datoranimationer. Datorn är ett utmärkt hjälpmedel, som gör att man slipper bygga arbetsamma dekorer och gör det lätt att genomföra förändringar.

  • Var allestans syns att man använt dator? Vilka gestalter är animationer? Diskutera era observationer. (T ex Jar Jar Bings är helt och hållet en datoranimation. I filmningsögonblicket använde man en skådespelare för att göra det lättare för motspelarna, men i den slutgiltiga versionen ersattes skådespelaren med animationsgestalten. C3R-droidens rörelser åstadkoms med hjälp av en människa vid filmningen, men sitt slutgiltiga utseende fick roboten med hjälp av dator. Bland annat är den Galaktiska republikens administrativa planet Coruscant en miljö skapad med dator.)


6. Diskutera science fiction. På vad känner man igen scifi? Varifrån är den bekant? Vilka filmer, vilka böcker känner ni till?

 Star Wars -hemsida ger mer information om filmen: http://www.starwars.com/