keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Johdattelua jatkosodan tapahtumiin

1. ”Siellä Suomen kohtalo ratkeaa” on kenraali A.F. Airon painokkaasti lausahtanut. Tämä lausahdus on valittu elokuvan ”sloganiksi”. Mitä se kertoo elokuvasta? Mistä elokuva tämän perusteella kertoo? Kirjoittakaa oma kuvitteellinen juonikuvauksenne ennakkotietojenne ja mielikuvienne perusteella. 
 
Kenraali, Mannerheim-ristin ritari Aksel Fredrik Airoa (1898–1985) on sanottu Mikkelin päämajan aivoiksi, joka suunnitteli merkittävimmät operaatiot. Hän toimi Suomen armeijan päämajassa sotaoperaatioiden johtajana, päämajoitusmestarina. Lainaus korostaa näkemystä Ihantalan-ihmeestä, Tali-Ihantalan 
torjuntavoiton ratkaisevuudesta sodan lopputuloksessa. Se korostaa elokuvan kuvaavan tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeää hetkeä Suomen historiassa.
 
2. a Palauttakaa mieleenne jatkosodan tapahtumia ja kerätkää luokassa ennakkotietojanne yhteen isoksi infopaketiksi.
 
2. b Tunnetteko ketään sodan omakohtaisesti kokenutta? Haastatelkaa heitä ja etsikää vastauksia jatkosodan vaiheita ja yksittäisten ihmisten kokemuksia koskeviin kysymyksiin.
 
2. c Voitte tutustua taustoihin myös etsimällä vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
  • Miksi jatkosotaa kutsutaan jatkosodaksi? (Jatkosodan katsotaan saaneen alkunsa talvisodasta johtuneista tapahtumista ja olevan siten jatkoa talvisodalle.)
  • Jatkosotaa on kutsuttu myös hyvityssodaksi, miksi? (Katsottiin, että uuden sodan aikana olisi saatava takaisin se, mitä aiemmin oli menetetty. On sanottu Suomen olleen aktiivisen vastarinnan hengen valtaama kansakunta, joka vaati menetettyä takaisin.)
 
Tietoa ja taustoja 
 
Internet:
Kirjallisuutta:
  • Haavikko, Paavo 1999: Päämaja – Suomen hovi. Art House.
  • Jatkosodan historia 1-6. 1994. Helsinki: WSOY.
  • Jatkosodan pikkujättiläinen. 2005. toim. Jari Leskinen ja Antti Juutilainen. Helsinki: WSOY.
  • Jutikkala, Eino ja Pirinen, Kauko 1989. 
  • Kivikaudesta Koivistoon. Suomen historian pääpiirteitä. Helsinki: Weilin+Göös. (Jatkosota-osuus s. 316-320)
  • Voitte tutustua myös Suomen sodat  -DVD-sarjaan.