keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Seikkailua sotaelokuvan sokkeloissa

1. a Suomalaisessa elokuvatuotannossa on tehtailtu enemmän elokuvia talvi- ja jatkosodasta kuin mistään muusta historiamme konfliktista. Mistä luulette tämän johtuvan? Tehkää luokassa muistinne pohjalta lista suomalaisista sotaelokuvista.Peilaa Tali-Ihantalaa muihin näkemiisi sotaelokuviin, miten se liittyy suomalaisen sotakuvauksen perinteeseen?
 
1. b Mikä on mielestänne merkittävin suomalainen sotaelokuva? Äänestäkää luokkanne suosikki. Keskustelkaa yhdessä mikä elokuva on eniten vaikuttanut käsityksiinne Suomen itsenäisyyden ajan sodista, millainen kuva sodista valkokankaalle on piirtynyt? 
 
2. a Suomen itsenäisyyden juhlavuosi on innoittanut elokuvantekijöitä menneisyyden mutien pöyhintään. Tali-Ihantala 1944 -elokuvan ohella myös Raja 1918 on elokuva, joka kuvittaa Suomen itsenäisyyden ajan historiaa ja sen vaikeita vaiheita. Elokuvan nähneet voivat vertailla elokuvia Raja 1918 ja 
Tali-Ihantala 1944 keskenään. Miten elokuvien sotakuvaus poikkeaa? Vertaa näiden elokuvien kerrontaa ja henkilökuvausta. Millaisen kuvan historiasta
elokuvat antavat ja miten ne poikkeavat? Mikä olisi elokuvien ensisijainen kohdeyleisö? Poikkeaako niiden suhtautuminen sotaan toisistaan?
 
2. b Miksi luulette molempien elokuvien nimessä vuosiluvulla olevan niin tärkeä asema?
 
2. c Mitä rajat tarkoittavat näissä kahdessa elokuvassa, miten rajoja kuvataan ja merkityksellistetään, mitä raja elokuvissa merkitsee? (Raja 1918 kuvaa keinotekoista ja väkivaltaista rajan rakentamista sinne missä rajaa ei ole ollut. Tali-Ihantala 1944 kertoo rajojen rankastapuolustamisesta.)
 
2. d Millainen on näiden elokuvien viholliskuva? Millaista moraalista eroa hyvän ja pahan välille tehdään?
 
Raja 1918 -elokuvassa rajalle perustettu karanteeni kuvaa rajan vetämistä meidän ja muiden, puhtaan ja saastaisen välille. Puhdistusasema, ”täiasema”, rajalla symboloi ihmisten välille vedettyjen rajojen keinotekoisuutta. Näin elokuva ottaa myös moraalista kantaa rajojen mielettömyyteen. Elokuvan päähenkilön kokemien sisäisten pohdintojen ja ristiriitojen kautta nostetaan esiin moraalisia kysymyksiä vihollisuuksista ja kansalaisuuksista. 
Tali-Ihantala 1944 -elokuvassa rajojen puolustaminen merkitsee itsemääräämisoikeuden puolustamista. ”Nyt on kyse Suomen vapaudesta” toteavat myös saksalaiset sotilaat elokuvassa. ”Millaisia sotureita” kiteyttää elokuvan Mannerheim suomalaisten sotilaiden sankaruuden, joka nousee elokuvassa etualalle.
 
2. e Mitä nimityksiä elokuvissa käytetään venäläisistä? (Muun muassa ryssä- ja iivana-nimityksiä käyttämällä molemmissa elokuvissa alleviivataan rajan muodostamista meidän ja muiden välille. Siten myös kieli on yksi rajojen ja viholliskuvan rakentamisen väline.)
 
3. Yksi Suomen historian merkittävimmistä rajoista on Moskovan rauhan raja. Mitä sillä tarkoitetaan? Mitä siitä kertoo alikersantti Hietasen repliikki Väinö Linnan Tuntemattomassa sotilaassa: ”Kaikki saatanan tolppi tän pystytettän pitkin metti. Mää en semmotti hyväksy.” (Talvisodan päättänyt rauhansopimus 
allekirjoitettiin 13.3.1940 Moskovassa ja sen seurauksena Suomen oli luovutettava alueita maan kaakkoisosista, koillisrajalta sekä vuokrattava Hankoniemi sotilastukikohdaksi.)