keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Oppimateriaalin aineistot ovat pääasiassa internetissä, lisäksi tehtävässä viisi tarvitaan Google Earth -ohjelmaa.

Jos tietokoneiden ja internetin käyttöön ei ole mahdollisuuksia, opettaja voi valita tehtävistä haluamansa ja tulostaa aineistot oppilaille. Myös yläkoulun oppimateriaalia voi soveltaa lukioon sopivaksi.

Ennen elokuvaa / elokuvan jälkeen

Testaa netissä ekologinen jalanjälkesi, hiilijalanjälkesi ja vesijalanjälkesi
Vertailkaa saamianne tuloksia.

Tehtävät

1. Erilaisia mittareita

 • Millaisia erilaisia kulutuksen mittareita tunnet?
 • Millaisia hyvinvoinnin mittareita tunnet?
 • Etsi seuraaville mittareille selitykset ja selvitä miten Suomi sijoittuu näillä mittareilla.
  a) Ekologinen jalanjälki b) Ekologinen selkäreppu c) Hiilijalanjälki d) HDI e) HSDI f) BKT g) Vihreä BKT
 • Mihin tällaisia indeksejä tarvitaan?
 • Mikä näistä indekseistä on mielestäsi kuvaavin ja tärkein oman maailmankatsomuksesi kannalta?
 • Valitse edellisistä indekseistä kolme tarkempaan tarkasteluun ja vertaa Suomen ja kahden muun valitsemasi maan sijoittumista näillä indekseillä. Millaiset tekijät selittävät valitsemiesi maiden sijoittumista valitsemillasi indekseillä? Jääkö jotain tekijöitä huomioimatta näillä mittareilla, mitä? Miten niitä voisi mitata?

2.  Onnea ostamatta?

HPI: Happy Planet Index

 • Mitä tämä indeksi mittaa?
 • Miten teollisuusmaat sijoittuvat tällä indeksillä?
 • Valitse kolme maata ja vertaile niiden sijoittumista tällä indeksillä, mistä arvelet erojen johtuvat?
 • Suomalaisten kokema onni ei ole kasvanut 1970-luvun jälkeen, vaikka kokonaistuotanto on kasvanut.  Mistä luulet tämän johtuvan?
 • Mikä sinut tekee onnelliseksi? Piirrä paperille ympyrä jonka jaat erikokoisiin sarakkeisiin sen mukaan mitkä tekijät tekevät sinut onnelliseksi, mitä suurempi sarake sitä merkittävämpi tämä tekijä on elämässäsi. Arvioi tavaroiden prosentuaalinen osuus ympyrästäsi.

3. Tilastoja

Ilmaston muutoksen kannalta merkittävä vaikutus on kasvihuonekaasupäästöillä, erityisesti hiilidioksidipäästöillä.
Tarkastele seuraavaa diagrammi-animaatiota.

Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Luettele viisi valtiota, joissa on suurimmat hiilidioksidipäästöt vuonna 2011.
 • Luettele viisi valtiota, joissa on suurin väkiluku vuonna 2011.
 • Onko väkiluvulla ja hiilidioksidipäästöillä havaittavissa yhteyttä tämän diagrammin mukaan?
 • Mitkä tekijät vaikuttavat eniten kasvihuonekaasupäästöihin? Miten nämä tekijät eroavat luettelemiesi maiden välillä? Eli mistä suuret hiilidioksidipäästöt tai vähäiset hiilidioksidipäästöt johtuvat.
 • Millaisia valintoja yksittäinen ihminen voi tehdä vähentääkseen kasvihuonepäästöjään Suomessa?

HUOM: vie hiiri maita kuvaavien ympyräsymbolien kohdalle, siten näet mikä maa on kyseessä. Jos haluat seurata vain muutamien maiden tilannetta valitse ne oikealta ”select” -listalta. 

4. Kuka kuluttaa ja kuka tuottaa?

a) Vertaile linkkien takaa löytyviä karttoja keskenään. Valitse vähintään neljä karttaa vertailuun.
Kirjoita jokaisesta kartasta yleishuomioita kartan esittämästä aiheesta ja lisäksi valitse vähintään kolme eri valtiota vertailuun.

 • Millaisia huomiota voit tehdä yleisesti tuotannon ja kulutuksen jakautumisesta maapallolla?                              
 • Millaiset syyt vaikuttavat siihen missä tavaraa tuotetaan ja mihin sitä viedään?
 • Millaisia vaikutuksia globaaleilla markkinoilla on paikallisesti, entä maailmanlaajuisesti?
 • Voidaanko näihin vaikutuksiin jotenkin puuttua paikallisesti ja globaalisti?  

Karttoja (huomaathan, että klikkaamalla karttaa saat sen suuremmaksi).
Tulot
Co2 päästöt vuonna 2000
tytöt ei toisen asteen koulutuksessa.
naisten lukutaito
vesivarat
veden käyttö
vaatteiden vienti

vaatteiden tuonti
elektroniikan vienti
elektroniikan tuonti
autojen vienti
hedelmien vienti

b) Lue Iltasanomien artikkeli: ”Maailman pelottavin fakta Kiinasta – mitä väliä suomalaisen teoilla on?"
Katso tämän jälkeen edellisen tehtävien karttoja ”vaatteiden vienti” & ” elektroniikan vienti” sekä ”vaatteiden tuonti” & ”elektroniikan tuonti”
.

c) Missä valtaosa kuluttamistamme tuotteista tuotetaan? Onko ostovalinnoillamme merkitystä globaalissa mittakaavassa?

d) Miten voi varmistaa, että tuote on ekologisesti kestävä?
 

5. Mistä vaatteesi ovat peräisin?

Katso oman / kaverisi paidan (tai muun vaatteen) alkuperämaa.

 • Missä vaatteesi on tehty? Mitä materiaalia se on?
 • Mitä tarkoittaa tuotteen elinkaari?
 • Millaisia vaiheita esimerkiksi puuvillapaidan valmistamisessa on?
 • Millaisia ympäristövaikutuksia puuvillapaidan valmistamisella on?
 • Kuinka monen maan kautta oma paitasi on todennäköisesti kulkenut? Piirrä paitasi kuvitteellinen matka Google Earthiin (ks. ohje). Esitelkää matkat toisillenne!

6. Kirjoita aine otsikolla ”Omistamisen pakko?”
Pohdi omia kulutusvalintojasi ja kirjoita elokuvan herättämistä ajatuksista.

7. Yo-tehtäviä kulutukseen liittyen:

Kevät 2010, tehtävä 6
Vuonna 2009 käytettiin iskulausetta ”Taltuta lama kuluttamalla” taloudellisen taantuman torjumiseksi. Millaisia eettisiä kysymyksiä liittyy kuluttamisen lisäämiseen tai toisaalta sen vähentämiseen.
Hyvän vastauksen piirteitä

Yo kevät 2013, tehtävä 5
Analysoi ja arvioi Reetta Röngän kolumnin (s. 7) argumentaatiota.
Hyvän vastauksen piirteitä

GE 2 / GE 3 kurssiin liittyviä yo-tehtäviä:

GE 3, Kevät 2007
Ilmastonmuutos
a) Mitä ilmastonmuutoksella tarkoitetaan?
b) Mitä syitä ilmastonmuutokseen on esitetty?
c) Mitä alueellisia ristiriitoja liittyy ilmastonmuutokseen?
d) Miten yksityiset ihmiset voivat toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?

GE 2

 • Kalastus maapallon ravinnontuotannossa. Tarkastele tärkeimpiä kalastusalueita ja syitä niiden sijaintiin. Mitä ongelmia liittyy kalaravinnon tuottamiseen? (kevät 2002)
 • Käsite ”kehitysmaat” luokittelee yhteen suuren joukon keskenään erilaisia valtioita.

  • Mitä yhteisiä piirteitä kehitysmailla on?
  • Missä suhteessa kehitysmaat eroavat toisistaan? Esittele vastauksessasi kolme erityyppistä kehitysmaata ja kerro niiden välisistä eroista. (kevät 2005)
 • Maapallon tiheään asutut alueet. Pohdi syitä asutuksen tiheyteen kyseisillä alueilla. Esitä kartta maapallon tiheään asutuista alueista ja nimeä alueet. (syksy 2004)
 • Suurten tietotekniikka-alan yritysten sijainnin edellytykset eroavat selvästi perinteisen terästeollisuuden sijainnin edellytyksistä. Pohdi tätä väitettä a) raaka-aineiden, b) työvoiman, c) markkinoiden, d) kuljetusyhteyksien, e) energian saannin sekä f) ympäristön palveluvarustuksen ja viihtyisyyden kannalta. (kevät 2004)
 • Pohdi ongelmia, joita maapallolla liittyy ravinnontuotannon lisäämiseen. (syksy 2000)
 • Teollisuuden sijaintiin vaikuttavat tekijät. Miten teollisuuden sijainti ja sijaintitekijät ovat muuttuneet ja miksi? (kevät 1999)

Avuksi tehtävien purkuun