keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

"I just think she wanted to be a part the lifestyle, the lifestyle that kinda everyone wants"

Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilla todetaan elämäntyyleistä seuraavaa:
”Jatkuvasti kasvava osa markkinoitavista tuotteista saa maininnan ’siihen ja siihen elämäntyyliin kuuluvat tuotteet’. Niiden ajatellaan luovan ryhmään kuuluvuutta. Ihmiset jotka eivät kuulu haluamaansa ryhmään – esim. nuoret ja menestyvät – voivat ostamalla liittää itseensä haluamaansa ryhmään kuuluvien tunnusmerkkejä esim. muotivaatteet. Näin etsitään hyväksyntää ryhmässä. Pukeutumisella tai tiettyjen tuotteiden ja merkkien käytöllä ilmennetään myös ryhmän arvoja.” (http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/kuluttajakasvatus/mainonta-ja-kaupallinen-media/tietoa-mainonnasta/elamantyyli/)

1. Arvot ja elämäntyyli puntarissa

Keskustelkaa pareittain tai pienissä ryhmissä:

 • Millainen elokuvan nuorten elämäntyyli on?
 • Millaisesta elämäntyylistä he haaveilevat?
 • Millaisia arvoja The Bling Ring -elokuvassa on esitetty?
 • Millaiset arvot eivät tunnu kuuluvan elokuvan henkilöiden elämään?
 • Kuka on elokuvan ”me”, kuka ”ne”?
 • Miten minä ymmärrän elokuvan?
 • Miten muut, eri-ikäiset tai erilaisessa elämäntilanteessa elävät ihmiset voivat sen ymmärtää?
 • Keille elokuva on mielestänne suunnattu?
 • Mitkä arvot ovat teille tärkeitä? Ilmennättekö niitä elämäntyylillänne?

Tiivistäkää elokuvan sanoma yhteen lauseeseen. Vertailkaa toistenne iskulauseita.

2. Ajattelen, siis olen?

Ranskalainen filosofi ja kirjailija René Descartes (1596-1650) totesi aikoinaan olemassa oloon liittyvän filosofisen lausuman: Ajattelen, siis olen (latinaksi Cogito, ergo sum). Descartes’n ajatuksesta on tehty useita uusia versioita. Olen näkyvillä, siis olen.  Ostan, siis olen. Bloggaan, siis olen. Luen, siis olen. Valitan, siis olen.

 • Jatkakaa filosofin ajatusta ja keksikää omaan elämäänne sopiva toteamuksenne Descartesin tyyliin.
 • Entä mikä lausuma sopisi Bling Ringin nuorille?

Lisätietoa: