keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

The Bling Ring on omanlaisensa nuorisokuvaus tämän ajan amerikkalaisnuorista, jotka elävät medioituneessa kulttuurissa ja kaupallisessa länsimaisessa yhteiskunnassa. Elokuvassa julkisuus ja Hollywoodin nuoret, kauniit julkkikset ovat nuorten ihailun ja palvonnan kohteita. Sosiaalisen median, kuva- ja videopalvelujen ja reality-ohjelmien täyttämässä mediaympäristössä kuka tahansa voi tavoitella ja saavuttaa julkisuutta. Medialla on valtaa vaikuttaa siihen, millä tavoin erilaisia ryhmiä tai ihmisiä esitetään. Stereotypioiden tunnistamisessa auttavat kriittiset mediataidot, joita harjoitellaan seuraavassa tehtävässä.

Ryhmätehtävä: Tutkitaan nuoruutta mediassa

Tehtävää varten tarvitaan A3-paperia tai kartonkia, saksia, liimapuikkoja, kyniä, tusseja, erilaisia sanoma- ja aikakauslehtiä tai internetyhteydellä varustettu tietokone ja tulostin. Muodostakaa 4-5 hengen ryhmiä, jotka koostavat lopuksi lehdistä löytämiensä juttujen ja kuvien pohjalta nuorisoa mediassa esittävän kollaasin.

1. Keskustelkaa aluksi ryhmittäin:

  • Millaisena The Bling Ring -elokuva esittää nuoruuden?
  • Onko kuvaus mielestänne totuudenmukainen? 
  • Mitä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia elokuvan kuvaamassa amerikkalaisnuorisossa on suhteessa suomalaisiin nuoriin?

2. Etsikää erilaisista sanoma- ja aikakauslehdistä nuoria ja nuorisoa käsitteleviä juttuja. Pohtikaa yhdessä:

  • Miten nuoret niissä esitetään? 
  • Millä sanoilla nuoria kuvaillaan?
  • Millaisina heidät esitetään kuvissa?
  • Eroaako tapa uutisoida nuorista eri medioiden tai lehtien kesken?
  • Mitä aiheita nuorista kertovat jutut käsittelevät? Ovatko aiheet positiivisia vai negatiivisia?

3. Jakakaa kukin 4-5 hengen ryhmä kahteen osaan, teksti- ja kuvatiimeiksi.

  • Tekstitiimin tehtävänä on kiinnittää huomiota lehtijuttujen tekstiin, otsikoihin, kuvateksteihin ja sanavalintoihin. Aihevalintoja ja näkökulmia on myös hyvä pohtia. Tekstitiimi leikkaa irti, tulostaa tai kirjaa ylös ryhmän yhteistä kollaasia varten sanoja ja ilmauksia, joita on käytetty nuorista uutisoidessa.
  • Kuvatiimin tehtävänä on tutkia millaisia kuvia nuorisosta kertoviin juttuihin on valittu. Miten nuoret niissä esitetään? Myös lehtien mainoksiin voi kiinnittää huomioita. Onko niissä käytettä nuorten kuvia? Onko uutiskuvien ja mainosten nuoret esitetty samalla tavoin? Kuvatiimi tulostaa tai leikkaa lehdistä löytämiään kuvia ryhmän yhteistä kollaasia varten.

4. Kukin ryhmä koostaa lopuksi löytämänsä ilmausten, lehtijuttujen ja -kuvien avulla kollaasit, jotka asetetaan kaikkien nähtäville. Keskustelkaa lopuksi koko luokan kesken havainnoistanne. Mikäli tapa, jolla nuoria mediassa kuvataan on mielestänne valheellinen tai epäoikeudenmukainen, pohtikaa miten asiaan voisi vaikuttaa.

Voitte vielä päättää tehtävän lukemalla uutisen saksalaistutkimuksesta, joka käsittelee aikuisten suhtautumisesta nuorisosta kertoviin uutisiin. Mitä ajatuksia artikkeli herättää? Keskustelkaa uutisesta koko luokan kesken tai ryhmissä.