keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Siirtolaisuuteen ja pakolaisuuteen ajavat tekijät

Pakolaisuuteen ajavat ns. työntötekijät saavat ihmiset jättämään kotinsa ja kotimaansa. Esimerkkejä pakolaisuuteen ajavista tekijöistä:

 • konfliktit
 • vaino
 • poliittinen epävarmuus
 • sosiaalinen epätasa-arvo
 • heikot taloudelliset mahdollisuudet

Siirtolaisuuteen ajavat ns. vetotekijät ovat puolestaan usein toiveita paremmasta tulevaisuudesta, kuten

 • korkeammasta elintasosta
 • paremmasta työpaikasta
 • koulutusmahdollisuuksista
 • perheenyhdistämisestä
 • vapaammasta ja turvallisemmasta elinympäristöstä

Euroopan unioni on monista syistä houkutteleva kohde siirtolaisille ja pakolaisille. Niihin kuuluvat

 • taloudelliset mahdollisuudet
 • uramahdollisuudet
 • koulutuksen ja terveydenhuollon korkea taso
 • perusoikeuksien ja vapauksien kunnioittaminen

Joissakin tapauksissa siirtolaiset ja pakolaiset huomaavat, ettei arkitodellisuus Eurooppaan muuttamisen jälkeen vastaa heidän ennakko-odotuksiaan. Sopeutuminen uuteen kulttuuriin ja vieraan kielen oppiminen tai ero perheestä ja suvusta voivat olla siirtolaisille ja pakolaisille vaikeaa. Toisille Eurooppa tarjoaa elämänlaatua ja turvaa, jota he eivät voi löytää kotimaassaan. Huolimatta kohtaamistaan vaikeuksista he näkevät tulevaisuutensa Euroopassa. Uusien tulokkaiden vastaanotto ja kotoutuminen ovat jatkuva haaste, joka vaatii muutosta paikalllisen väestön suhtautumisessa pakolaisuutta ja maahanmuuttoa kohtaan sekä lähtöolosuhteiden parempaa tuntemista ja ymmärtämistä.