keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Adam kertoo olevansa Winkte, joka on lakotankielinen termi syntymässä mieheksi määritellylle henkilölle, joka toimii feminiinissä sosiaalisessa roolissa. Hieman tunnetumpi termi two spirit on joidenkin Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen käyttämä kattotermi sukupuolibinäärin ulkopuolelle asettuville sukupuolikokemuksille.

Meidän kulttuurimme sukupuolisanastossa lähin two spiritiä vastaava termi olisi muunsukupuolinen, mutta suoria yhtäläisyysmerkkejä näiden sanojen välille ei kannata vetää, sillä sukupuoli on aina kulttuurinen konstruktio, jolloin eri kulttuurien sukupuolisanastot myös kuvaavat omanlaisiaan sukupuolikokemuksia.

Kolmas sukupuoli taas on aiemmin ollut länsimainen tapa viitata joihinkin vieraiden kulttuurien sukupuolivähemmistökategorioihin, mutta viime aikoina se on alkanut vilahdella myös esimerkiksi omia virallisen sukupuolen vaihtoehtoja koskevissa keskusteluissamme. Tässä pitää olla hyvin tarkkana, ettei kolmannen sukupuolen määritelmää aseteta sellaisen ihmisen päälle, joka ei sitä halua. Monet muunsukupuoliset haluaisivat viralliseksi sukupuolekseen jonkin mies-nais –binäärin ulkopuolisen, mutta useimmat transmiehet ovat ihan vain miehiä ja transnaiset naisia ja heille kolmas sukupuoli määreenä olisi jonkinlaiseen ”ei oikean miehen/naisen” –kategoriaan pakottamista.

Tehtävä

Myös jotkut henkilöt, jotka eivät kuulu Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoihin haluavat käyttää sukupuolestaan termiä two spirit ja tätä on aivan aiheellisesti kritisoitu. Muiden kulttuurien kulttuurisidonnaisten identiteettitermien käyttäminen täyttää kulttuurisen omimisen tunnusmerkit.

  • Tutustukaa kulttuurisen omimisen käsitteeseen ja pohtikaa miten edellä mainittujen henkilöiden kannattaisi toimia, jotta heillä voisi olla itselleen oikean tuntuinen sana sukupuolelleen ilman kulttuurista omimista. Kulttuuriseen omimiseen liittyvissä kysymyksissä ei aina ole selkeitä vastauksia, ohjeita tai rajoja, mutta – kuten myös tämän oppimateriaalin komediakohdassa mainitaan – se ei poista vastuuta tai tee näistä kysymyksistä turhia.

Tehtävä

Omaa sukupuoltaan on tärkeää pystyä kutsumaan oikean tuntuisella sanalla. Siksi mies-nainen –binääriin sopimattomilla sukupuolikokemuksilla on useita eri nimiä.

  • Ottakaa selvää mitä tarkoittavat seuraavat melko yleiset termit:
    – muunsukupuolinen
    – genderqueer
    – gender fluid