keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Sosiaaliseen mediaan voidaan liittää monia asioita ja se edustaa Web 2.0 tyyppistä verkkoa, jossa käyttäjät toimivat itse aktiivisina sekä sisällön ja tiedon tuottajina että jakajina. Sosiaalinen media perustuu vuorovaikutteisuuteen ja avoimuuteen. Tyypillistä sosiaalisen median järjestelmille on, että osallistujat voivat tuottaa sisältöjä, muokata niitä, kommentoida, keskustella, jakaa aineistoja ja verkottua keskenään. Sosiaalinen media mahdollistaa yhteisöllisyyden omasta kotoa käsin ja siellä voi toimia yksin tai yhdessä. Sosiaaliseen mediaan liittyvät sekä tietotekniset että sisällön tuottamisen ja viestinnän taidot.

Esimerkkeinä ovat Facebook, blogit, wikit, otsikkosyötteet, medianjakopalvelut, podcastit, vertaisverkot, IRC Internet Relay Chat, Ning, virtuaalimaailmat, vertaisverkot, pikaviestiverkot, jaetut kalenterit, Google-dokumentit  ja erilaiset verkostoitumispalvelut.

Tehtäviä:

1. Mitä sosiaalinen media tarkoittaa?

2. Ympäri maailmaa on käytössä erilaisia sosiaalisen median sovellutuksia. Kaikki eivät esimerkiksi käytä Facebookia, vaikkakin se on suosituin, sillä on tammikuussa 2011 600 miljoonaa käyttäjää. Paljonko sivuilla on kävijöitä?

– Ota selvää minkälaisia palveluita on tarjolla itselle tuttujen palveluiden lisäksi (esim.blogit, wikit, kuvan-, videon- ja äänenjakopalvelut, virtuaaliset kohtaamispaikat, Twitter, Ning, Wiki, MySpace, Youtube, WordPress). Valitse palveluista kolme, joita käytät (kuvitteellisessa) kouluprojektissa. Valitse sellaisia toimintoja, joita et ole aiemmin käyttänyt. Kokeile palveluita ja kirjoita lyhyt kuvaus esim.  erilaisista palveluista tai vertaile samantyyppisiä palveluja. Mitä samaa, mitä erilaista? Onko helppokäyttöinen vaiko ei? Vaaditaanko rekisteröitymistä? Onko sivuilla mainoksia? Paljonko sivuilla kävijöitä? Kuinka laajalle se on levinnyt?

Sosiaalisen median hyödyt:

3. Mitä hyötyä sosiaalisesta mediasta on? Koulussa, työssä, ihmissuhteissa jne.

4. Kehitä suunnitelma omasta tai ryhmäsi verkostoitumisesta. Mitä asioita siinä pitää ottaa huomioon? Mitä ja millä keinoin The Social Network elokuvassa verkostoiduttiin?

Sosiaalinen media on sosiaalista?:

Elokuvassa Facebookin perustaja Zuckenberg kuvattiin tietokonenörttinä, joka keksimänsä Facebookin avulla mahdollistaa yhteydenpidon ja kommunikoinnin maailmanlaajuisesti ystävien ja perheenjäsenien välillä. Zuckenber ei  itse ole elokuvan perusteella kovin hyvä ihmissuhdetaidoiltaan.

Pohdintaa:

5. Onko sosiaalinen media kuitenkaan sosiaalista?

6. Ovatko siellä käydyt keskustelut tai ystävyyssuhteet pinnallisia vai syvällisiä?

7. Mitä vaikutusta sosiaalisella medialla voi olla yksilön elämään?

8. Miten vuorovaikutteisuus ilmenee sosiaalisessa mediassa? Miten itse olet ollut vuorovaikutuksessa ja kenen kanssa?

Sosiaalisen median haasteet:

9. Pitäisi muistaa, että se, mitä kirjoitat ja lataat nettiin, jää sinne ainiaaksi. Minkälaisia ongelmia se voi aiheuttaa?

10. Mitkä ovat sosiaalisen median haasteet?

11. Minkälaisia rikoksia netissä voi esiintyä?

12. Mitä haasteita Facebookissa on havaittu? Etsi uutisartikkeleita liittyen aiheeseen. Kuinka monta artikkelia löydät esimerkiksi viimeisten 6 kuukauden ajalta?

13. Onko sosiaalinen media demokraattista? Onko kaikilla pääsy siihen?

14. Miten raha tai valta vaikuttaa sosiaalisessa mediassa tai sen käytössä?

Sosiaalinen media opetuksessa:

15. Mitä mieltä olet sen käytöstä opetuksessa?

16.Miten sitä voisi hyödyntää?

17.Mitä haasteita se asettaa?
– Voiko opettaja ja oppilas olla esimerkiksi Facebook-kavereita tai chattaillä IRC-galleriassa?

Esimerkkivastauksia