keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

1. Elokuvassa käsitellään rankkoja aihepiirejä kuten alkoholismia ja rikkinäisen perheen dynamiikkaa. Analysoi elokuvan tapaa käsitellä rankkoja aiheita.
Opettajalle: ohjeita vaikean aiheen käsittelyyn opetuksessa

2. a. Lue oheinen teksti alkoholismista:

"Alkoholiriippuvuuden kehityttyä henkilön alkoholin käytölle on ominaista se, että hän käyttää alkoholia suurempia määriä tai pitempään kuin hänen tarkoituksensa oli hänen aloittaessaan alkoholin käytön. Hän ei myöskään kykene halustaan huolimatta vähentämään tai lopettamaan alkoholin käyttöään huolimatta sen aiheuttamista haitoista. Humalatiloihin voi liittyä sammumista ja muistikatkoksia. Tuloksena voi olla ristiriitoja läheisten kanssa, avioero, vaikeudet työssä tai työstä irtisanominen, taloudelliset vaikeudet, rattijuoppous, rikkeet tai rikokset. Usein huomattava osa henkilön ajasta kuluu alkoholin hankkimiseen, käyttöön tai käytöstä toipumiseen. Kiinnostus muihin harrastuksiin vähenee, masennus, univaikeudet ja ärtyisyys lisääntyvät. Osa alkoholisteista juo yksinään tai salaa, osa kotonaan ja ravintoloissa." Lähde: Terveyskirjasto – Duodecim

b. Vertaa tämän tekstin antamaa kuvaa alkoholismista siihen, kuinka alkoholismia käsitellään elokuvassa. Mitä yhtymäkohtia löydät? Sivuuttaako elokuva joitain tässä mainittuja ilmiöön liittyviä elementtejä? Ilmeneekö elokuvasta joitain elementtejä, mitä ei yllä olevasta tekstistä ilmene?

lähde: Goodbye Berlin -elokuvan oppimateriaali

3. Lue tarinoita alkoholismista. Valitse yksi tarina, joka kertoo päihteidenkäytöstä ja yksi tarina, joka kertoo siitä, millaista on olla päihteidenkäyttäjän läheinen. Verratkaa sivuston tarinoita Tiikerin tapahtumiin. Millaisia yhtäläisyyksiä löydätte?

lähde: Yläkerran Tuula -elokuvan oppimateriaali