keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

1.    
a)
Kirjatkaa elokuvan katsomisen jälkeen ylös elokuvan herättämiä ajatuksia.
b) Valitkaa tämän jälkeen itsellenne pari ja keskustelkaa kirjoittamistanne ajatuksista.
c) Keskustelkaa miten seuraavia aiheita käsiteltiin elokuvassa: kasvinviljely, lihansyönti, liikenne, kierrätys, pankkikriisi, koulutus
d) Pohtikaa vielä millaista rahallista arvoa antaisitte seuraaville asioille: Puhdas vesi, koulutus, retki luonnontilaiseen metsään, äänioikeus, turvallinen kotikatu, jätehuolto, pulahdus kesällä järveen, pyöräretki ystävän kanssa.  


2.  Ota selvää mitä tarkoittavat seuraavat termit
a) Kiertotalous
b) Rinnakkaisvaluutta
c) Demokratia
d) Monokulttuuri
e) Aikapankki
f) Lähiruoka

3.  Elokuvassa esiteltiin erilaisia osa-alueita (syöminen, energia, talous, koulutus), jotka vaikuttavat maailman nykytilaan. Miten sinä voit vaikuttaa omilla valinnoillasi näihin osa-alueisiin? Anna ympäristön ja inhimillisen hyvinvoinnin kannalta hyviä esimerkkejä. Miksi henkilökohtaisilla valinnoilla on merkitystä?

4.  Vaaliväittely
Valitkaa luokastanne vaaliehdokkaita joiden tehtävänä on ajaa seuraavia asioita (jokaiselle ehdokkaalle yksi) ja perustella miksi juuri oma teema on tärkeää saada läpi:
a) Ruokaa tulisi tuottaa lähellä kuten esimerkiksi Ranskassa
b) Muovikassit tulisi kieltää kuten San Franciscossa
c) Suomeen tulee rakentaa lisää ydinvoimaa, kuten Suomessa on tehty ennenkin.
d) Euron rinnalle tulisi saada toinen valuutta kuten Bristolissa
e) Energian tuotanto tulisi perustua mahdollisimman paljon uusiutuvaan energiaan kuten Islannissa
f) Koulutusta tulisi muuttaa siten että julkisen koulun lisäksi olisi maksullisia yksityiskouluja kuten Intiassa.
g) Kaupungeissa tulisi edistää pyöräilyä kuten Kööpenhaminassa
Äänestäkää luokassa esitetyistä asioista. Valitkaa äänten laskijat ja kootkaa tulokset nähtäville. (voitte äänestää suljetulla äänestyksellä tai viittaamalla)
Voitte myös keksiä itse lisää elokuvan teemaan sopivia väitteitä joita esittelette ja joista äänestätte.


5. Valitse jokin elokuvassa käsitellyistä paikoista. Ota selvää itse paikasta ja elokuvassa esitetystä teemasta tai teemoista. Löydätkö jotain uutta mielenkiintoista. Esitelkää töitänne. Tehtävän voi tehdä myös pari tai ryhmätyönä.
–    Detroit, MI –USA: Kaupunkiviljely (mm. Detroit market garden, Keep growing Detroit, D-town farm) / pienviljely
–    Todmorden, UK: Kapunkiviljely, propaganda-puutarhat (mm. Incredible Edible)
–    Normandy, Ranska: Luomuviljely
–    Kööpenhamina, Tanska: tuulivoima
–    Kööpenhamina, Tanska: bioenergia
–    Kööpenhamina, Tanska: liikenne
–    Reykjavik, Islanti: geoterminen energia
–    Reunion, Ranska: aurinkoenergia
–    San Franciso, USA: kierrätys
–    Lille, Ranska: omavaraisuus ja kiertotalous
–    Totnes Iso-Britannia:  rinnakkaisvaluutta (Transition network)
–    Sveitsi: vastavuoroisen taloudellisentuen rinki
–    Bristol, Iso-Britannia: rinnakkaisvaluutta
–    Oakland, CA, USA: aikapankki
–    Islanti: pankkikriisi
–    Kuthambakkam, Intia: paikallinen demokratia
–    Suomi: peruskoulujärjestelmä


6.   
a)
Mitä tarkoittaa globaali tasa-arvo ja miten sitä voi edistää?

b) Selvitä mitä tarkoittavat termit kahdenkeskinen yhteistyö, monenkeskinen yhteistyö ja kansalaisjärjestö (NGO). Anna esimerkkejä.

Linkkejä:

Laske oma hiilijalanjälkesi
Ota selvää ilmastonmuutoksen vaikutuksista

Ota selvää Ylen oppimateriaalien avulla, mitä on kestävä kehitys:
Kestävä kehitys
Kestävän kehityksen alkeet
Minun ekotekoni

Osallistumiskoneen avulla voit löytää oman tapasi vaikuttaa oikeudenmukaisen maailman puolesta.

Tutustu globalisaatioon Globaali-ikkunan teemojen kautta

Selvitä miten maailmankauppa on rikkaiden maiden käsissä.

Maailman tavarakauppa kartalla

Lihan ja muiden syötävien osien vienti

Ota selvää minkä maiden pinta-alasta suurin osa on viljeltyä maata