keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Kuva: Kristiina Johansson, MRP Matila Röhr Productions

Alakoulu

Muotokuva ja tutkimus eläimestä

Tunturin tarinassa seurataan monien eläinlajien elämää vuodenkierrossa. Mitä eläimiä muistatte elokuvasta? Kootkaa yhdessä lista. Tarvittaessa voitte virkistää muistia elokuvan trailerin avulla.

Valitkaa kukin yksi eläin, josta toteutatte muotokuvan esimerkiksi akryyliväreillä tai vahaliiduilla. Kun työt ovat valmiit, tutkikaa, mitä eläimiä kuvista löytyy. Löytyykö kuvista esimerkiksi saalistaja ja saaliseläin? Entä löytyykö kuvista nisäkkäitä, lintuja, matelijoita tai hyönteisiä? Valitkaa seuraavaksi pareittain yksi eläin, johon haluatte tutustua tarkemmin. Kerätkää kirjoja ja nettiä käyttäen tietoa seuraavista asioista:

1. Mitä ovat eläimen tärkeimmät tuntomerkit? Minkä kokoinen eläin on?

2. Mitä eläin käyttää ravinnokseen?

3. Mikä on eläimen elinympäristö?

4. Miten eläin lisääntyy?

5. Äänteleekö eläin? Millä tavalla?

6. Miten eläin liikkuu?

7. Oletteko nähneet eläimen luonnossa? Missä?
 

Luonnon tarkkailu

Tunturin tarina -elokuvaa varten luontoa on tarkkailtu ja kuvattu pitkän aikaa. Monet elokuvassa esiintyvistä eläimistä ovat hyvin arkoja, eikä niitä ole helppoa saada kameran eteen. Luontoa voi tarkkailla hyvin myös vaikkapa koulumatkalla. Jos pysähtyy hetkeksi kuuntelemaan ja katselemaan, voi huomata monenlaisia eläimiä ja kasveja. Luontoliiton sivuilta löytyvän luonnon havainnointitehtävän avulla voitte opetella luonnon tarkkailua ja luontohavaintojen keräämistä!
 

Yläkoulu

Tunturi ja ihminen

Tunturin tarina -elokuvassa seurataan monien eläinlajien elämää tunturiluonnossa, mutta yksi eläinlaji loistaa poissaolollaan: ihminen. Elokuvan kertojan voidaan ajatella olevan ainoa ihminen elokuvassa. Kertojaa kiinnostavat tunturin salaiset voimat ja viisaudet. Tuntureihin onkin liitetty pitkään pyhiä ominaisuuksia. Pohtikaa, millainen suhde ihmisillä on tuntureihin nyky-Suomessa. Oletteko käyneet itse joillakin tuntureilla? Millaisia kokemuksia ne olivat? Millaisessa käytössä tunturit ovat nykyään?
Voitte katsoa esimerkiksi laskettelukeskus RukaPyhä SkiResortin mainosvideon Pyhä – Polar Light ja miettiä, millaisen tarinan se kertoo tunturista ja ihmisestä. Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä löydätte elokuvan ja mainosvideon väliltä – esimerkiksi maisemista, musiikista, "juonesta", tunnelmasta tai kuvaustavasta?


Tunturin kasvillisuusvyöhykkeet ja ilmastonmuutos

Tehkää pareittain nopea lyijykynä- tai tussipiirros tunturista. Selvittäkää, millaisia kasvillisuusvyöhykkeitä tuntureilla esiintyy ja lisätkää ne kuvaan. Tutkikaa seuraavaksi Ilmasto-opas-sivuston avulla sitä, millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on tunturiluontoon. Piirtäkää alkuperäisen kuvan viereen uusi tunturi, joka kuvastaa tunturiluonnon muuttumista, mikäli ilmastonmuutoksen eteneminen jatkuu nykyistä tahtia.