keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Kuva: Peter Flinckenberg ©Bufo

Elokuvassa seurataan Pihlan ja Eeron elämää lähietäisyydeltä, kun kumpikin tahollaan yrittää edetä urallaan. Siinä missä Pihla pohdiskelee roolien merkittävyyttä näyttelijän uransa kannalta, kamppailee Eero syntymättömän romaaninsa äärellä. Toisesta haetaan hyväksyntää ja tukea mutta samalla toinen ajautuu helposti tiukan katseen alle, ja omat unelmat kyseenalaistetaan. Tilannetta ei yhtään helpota vaativat (appi)vanhemmat ja taiteesta tietämättömät ystävät. Niin unelmien täyttyminen kuin murskautuminen ovat aivan kulman takana.

  • Minkälaisia Pihla ja Eero ovat ihmisinä, miten kuvailisit heitä? Entä mitä elokuvassa kerrotaan Pihlan ja Eeron yhteisestä elämästä? Ovatko Pihla ja Eero onnellisia?
  • Mikä ajaa Pihlaa ja Eeroa eteenpäin unelmiensa tavoittelussa? Minkälaisia odotuksia heillä on itsestään ja toisistaan, mitä taas muut odottavat heiltä?
  •  Miten ja missä vaiheessa Pihlan ja Eeron välit alkavat rakoilla? Miten heidän läheisensä suhtautuvat tähän?

Unelmista todeksi

Molemmat, sekä Pihla että Eero ovat kunnianhimoisia persoonia, joita unelmat ajavat eteenpäin elämässä. Unelmien toteuttamisesta tulee molemmille kuitenkin kynnyskysymys: Pihla tavoittelee kansainvälistä uraa, mutta lähipiiri saa hänet empimään roolitarjousten kanssa. Eero taas ei saa uutta romaania edes alulle, vaikka tukea ja apua on saatavilla. Molemmat haluavat samaan aikaan sekä elää omaa elämäänsä että jakaa elämänsä toisen ihmisen kanssa.

  • Mitä ajatuksia Pihlan unelmat kansainvälisestä näyttelijänurasta ja Eeron unelmat läpimurtoromaanista herättävät? Ovatko Pihlan ja Eeron unelmat helposti saavutettavissa?
  • Miten hyvin Pihla ymmärtää ja osaa tukea Eeroa tämän työssään, entäpä Eero Pihlaa?
  • Ovatko Pihla ja Eero valmiita joustamaan unelmistaan?
  • Missä määrin Pihlan ja Eeron lähipiiri ovat osana heidän unelmiaan? Mitä mieltä he ovat heidän unelmistaan, ovatko he valmiita antamaan heille tukensa?
  • Muuttuvatko Pihlan ja Eeron unelmat ajan kuluessa?
  • Miten Pihlan raskaus muuttaa hänen ja Eeron elämää? Entä pysyvätkö unelmat edelleen samoina raskaudesta huolimatta?
  • Pohtikaa vielä, missä määrin yksilö voi toteuttaa unelmiaan parisuhteessa tai perheessä. Pitääkö omista unelmistaan luopua muiden, esimerkiksi lasten, vuoksi?

Tehtäviä

1. Pohtikaa ja kirjatkaa ylös omia haaveitanne ja unelmianne! Haaveiletko jostain tietystä ammatista tai elämäntavasta? Haaveiletko ulkomaanmatkasta, opiskelusta tai asumisesta ulkomailla?

2. Pohtikaa tämän jälkeen, miten helposti toteutettavissa haaveenne ovat. Mitkä omista haaveistanne ovat helposti toteutettavissa, mitkä taas vievät enemmän aikaa ja ehkä myös vaativat työtä ja kärsivällisyyttä? Pohtikaa myös sitä, mitä jos haaveenne ei toteudukaan; mitä tekisitte tässä tilanteessa?

3. Palatkaa vielä kerran haaveisiinne. Nyt antakaa ajatusten juosta vapaasti ja unelmoikaa kaikesta, mitä haluaisitte elämässänne tapahtuvan! Kootkaa unelmanne unelmakartaksi (käyttäkää apuna esim. aikakauslehtiä, leikkaa&liimaa -periaatteella) tai luokaa kartta verkkoon. Käykää lopuksi unelmakarttanne läpi ryhmän kesken, niistä keskustellen. Huomaatteko unelmien kesken jotain yhtäläisyyksiä tai eroja?