keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Ylisuorittaja Nelli Haluaa kirjoittaa 6 laudaturia, päästä korkeakouluun, harrastaa kaikenlaista, miellyttää vanhempiaan. Nykypäivän Nelli arvioi itseään suoritusten kautta, mutta mikään ei ikinä riitä.

a) Ylisuoriutujalla on vahva motivaatio pärjätä jokaisella elämänalueella. Pärjäämistä ja itseään arvioidaan ainoastaan suoritusten ja niiden tulosten kautta. Ylisuoriutujan vastakohta on alisuoriutuja. Pohdi millaisia eroja yli- ja alisuoriutujalla voisi olla?

b) Mieti erilaisia tilanteita, joissa yli- tai alisuoriutuminen voisi ilmetä. Keksi yksi tai useampi tilanne koulusta, jossa nämä piirteet olisivat selvästi esillä. Suunnittele ryhmäsi kanssa tilanne ja esitä se muulle luokalle.

c) Millaisia apuja voisi yli- ja alisuoriutujalle tarjota, jotta oma minäkuva ei kehittyisi vain suoritusten perusteella? Miten koulussa voitaisiin välttää tilanteita, joissa itseä verrataan muihin oppilaisiin?