keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Leikille ominaisia piirteitä ovat ilon, jännityksen ja mielihyvän synnyttävä voima, jolla on oma tarkoitusperänsä. Leikissä vallitsee tietoisuus siitä, että leikki on ”toista” kun tavallinen elämä – leikissä arkielämän realiteetit voidaan ohittaa leikin kuvitteellisen todellisuuden avulla. Leikillä on erityinen merkitys pienen lapsen kehityksessä ja varhaislapsuuden oppimisessa, mutta leikki ei ole vain lasten toimintaa vaan kuuluu kaikille.

Leikkiin liittyy kokemuksellisuus ja tunteet sekä yhteisöllisesti jaettujen merkitysten tulkitseminen. Leikki rakentuu vuorovaikutuksessa, se on lasten yksin tai yhdessä tekemää, aktiivista toimintaa tai neuvottelua edellyttävää, uusia oivalluksia ja tarinoita tuottavaa, jossa usein hyödynnetään erilaisia kulttuurisia välineitä.

Urpo ja Turpo Johtolangan jäljillä -elokuvassa leikki on hyvin keskeisessä asemassa. Keskustelkaa yhdessä seuraavista aiheista:

  • Millaisia leikkejä perheen tyttö ja poika leikkivät? Entä Urpo ja Turpo?
  • Mitä leluja he käyttävät leikeissään?
  • Miten eri tavoin Urpo ja Turpo muuntavat lelujen ja tavaroiden käyttötarkoituksia leikkiinsä sopiviksi?
  • Millä tavalla äiti tai isä leikkivät?
  • Millä tavalla leikkien ideoita viedään eteenpäin? Miten leikki kehittyy?