keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Luovuus on mielen toimintaa, jossa yhdistellään, kuvitellaan, kehitetään ja tuotetaan uutta. Luovuus on uudenlaisten ajatusten, kokemusten ja tunteiden virittämää. Luova prosessi ja sen aikaansaannos vahvistavat ihmisten yhteenkuuluvuutta. Jaettu luovuuden kokemus ei liity vain uuteen aikaansaannokseen vaan luovuuden merkitys kytkeytyy mielensisäiseen toimintaan ja vuorovaikutukseen: odottamattomat ja ennakoimattomat luomukset herättävät toisissa ajatuksia ja tunteita rakentaen yhteistä elämystä ja sitoen heitä yhteen.

Leikissä ovat niin ikään läsnä yllätyksellisyys sekä luovuus ja mielikuvitus. Leikki perustuu todellisuuden uudenlaisiin muotoiluihin, totutun ylittämiseen ja kekseliäisiin ratkaisuihin mielessä kuvittamisen ja näiden ajatusten jakamisen avulla. Leikissä kohtaavat luovat mielet synnyttävät mielihyvää ja iloa, joka vahvistaa kiintymystä.

Urpo ja Turpo Johtolangan jäljillä -elokuvassa luovuus ilmenee monin tavoin. Keskustelkaa yhdessä seuraavista aiheista:

  • Mistä Urpo ja Turpo saavat ideansa leikkiin? Entä tyttö ja poika?
  • Millaisia rooleja he leikkiessään kokeilevat?
  • Millaisia ongelmia tai haasteita Urpo ja Turpo kohtaavat leikeissään? Miten he ne ratkaisevat?
  • Millaisia uusia ja oivaltavia käyttötapoja Urpo ja Turpo keksivät tavaroille?
  • Miten Urpo ja Turpo sopivat leikin etenemisestä? Miten leikin juonta kehitellään yhdessä?