keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

1. a) Att leda ett hushåll påminner om en produktionsprocess för film.  I ett hushåll har alla medlemmar en egen roll precis på samma sätt som alla som deltar i en filminspelning har en egen roll.

Här kan ni se ett diagram som behandlar filminspelning.

Ändra diagrammet så att det beskriver ett hushåll.

Jämför roller/uppgifter. Är rollerna tydliga? När ändras rollerna och ansvaret?  Vad har uppgifterna i ett hushåll gemensamt jämfört med uppgifterna under filmens produktionsprocess? Omvandla i mån av möjlighet namnet på uppgiften i produktionsprocessen till namnet på uppgiften i ett hushåll.  Till exempel regissör/ledare (förälder).

Hushållets uppgifter: uppfostran/sociala relationer, matförsörjning, rengöring, underhåll, semesterplaner, beställning av hemvårdstjänster, uppdatering av anslutningar för mobiltelefoner, transporter, inredning, fysisk och psykisk atmosfär.

b) Vad händer om man på ett ansvarslöst sätt sköter uppgifter som berör filminspelning eller hushållsuppgifterna?

c) Vad kunde termer bekanta från filminspelning motsvaras av i ett hushåll:

  • ”bakgrundsarbete”
  • ”finansieringsplan”
  • ”tidtabell”
  • ”dekor”

Och vem gör upp dem i ett hushåll?

Manusprocess

1. Produktionsprocessen för filmen Väärät juuret inleddes för ca fem år sedan då manuset började skrivas. Manuset skrevs under nästan fyra års tid och man åstadkom tio olika versioner. Det som förenade manusförfattarna Saara Saarela och Selja Ahava-Foster var tanken på livets absurditet och båda var intresserade av familjeteman, som är den bästa platsen för att forska i mänsklighet och humanitet. (källa: http://www.väärätjuuret.fi/)

2. En film grundar sig i allmänhet alltid på manus, fundera över om livet kan ha ett manus?  Gör upp manus för ditt eget liv. Fundera över vilken form av vardag bristen på manus leder till. Vad händer om alla människors vardag skulle flyta omkring utan manus?