keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
  • Mitä maoreille tyypillisiä taitoja, tapoja ja uskomuksia elokuvasta jäi mieleenne?
    (Tervehtiminen neniä hieromalla, eri tilanteisiin sopivat laulut, taisteluperinne, tarina esi-isä Paikeasta, koristeelliset puuveistokset…)

    Mikä on tällaisten perinteiden merkitys yhteisön, tässä tapauksessa kylän väen, kannalta?
  • Pohtikaa, mitkä olisivat sellaisia suomalaisille tyypillisiä tapoja, joita muualta tuleva voisi pitää omaperäisinä ja nimenomaan suomalaisina. Mistä nämä tavat opitaan? Millaista perimätietoa – taitoja, tapoja, uskomuksia, tarinoita – olette oppineet muilta ikäisiltänne, vanhemmiltanne, isovanhemmiltanne? Mikä on koulun rooli perinteen siirtämisessä? Entä tiedotusvälineiden?
    (Elokuvan kyläyhteisössä opettaja näyttää ottaneen asiakseen vanhojen perinteiden, esimerkiksi tanssien ja laulujen, opettamisen. Koron näkökulmasta koulussa tehty työ ei kuitenkaan tunnu riittävän. Vaikuttaa siltä, että perinteillä ei ole suurta merkitystä monissa perheissäkään.)

  • Miten elokuva alkaa? Muistelkaa alun myyttistä kertomusta, miten se kehystää elokuvan tarinaa? Millainen merkitys myyteillä ja kertomuksilla on elokuvan henkilöille?