keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
  • Piirtäkää omat sukupuunne. Merkitkää niihin itsenne ja sisarustenne lisäksi ainakin vanhempanne, heidän sisaruksensa ja isovanhempanne. Kotiväkeä haastattelemalla pääsette ehkä vielä kauemmas menneisyyteen. Katselkaa sukupuita kotona ja keskustelkaa niissä esiintyvistä henkilöistä. Millaisia muistoja heihin liittyy? Esitelkää sukupuita myös koulussa.
  • Laatikaa puheenvuoroja, joissa Pain tapaan esittelette sukunne tai tuttavapiirinne tärkeän henkilön.