keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Pohjois-Amerikan maantiede ja eläimet

1. a) Ota selvää Pohjois-Amerikan Kanadan tai Yhdysvaltojen Alaskan alueen

  • sijainnista (nykyiset naapurivaltiot)
  • pääkaupungista sekä suurimmista kaupungeista asukasluvultaan
  • väkiluvusta, pinta-alasta, rahayksiköstä, puhutuimmista kielistä   
  • alueen ilmastovyöhykkeestä ja keskiarvolämpötiloista kesäkuussa ja joulukuussa
  • kasvillisuusvyöhykkeestä ja tyypillisestä kasvillisuudesta
  • tyypillisestä eläimistöstä
  • alueen pinnanmuodoista (esim. ympäröivät meret, korkein kohta, pisin joki, suurin järvi ja saarien lukumäärä)

b) Tee A4-paperille tai Word-tiedostoon tietokortti valitsemastasi alueesta löytämiesi tietojen perusteella. Ota itsellesi pari, joka teki toisesta alueesta tietokortin. Esitelkää ja jakakaa löytämänne tiedot.

b) Piirrä pohjalle Pohjois-Amerikan valtioiden rajat ja nimeä tietokortistasi saamat kaupunkien tiedot karttaasi. Väritä kartan pohja maiden lippujen väreillä ja voit kokeilla värittää maiden sisään myös lippujen kuviot. Internetistä voit katsoa mallia.

2. a) Valkohammas-elokuvan tapahtumat sijoittuivat lähinnä Yukonin erämaahan. Ottakaa selvää alueesta (pinta-ala, kasvillisuus, eläimistö). Tämä voidaan toteuttaa siten, että otetaan tiedonhankintakilpailu. Aikaa on 10 minuuttia. Jokaisen oppilaan tehtävänä on löytää mielenkiintoisia faktoja Yukonin erämaasta. Pisteitä saa eniten tietoja kirjannut oppilas, mikäli lähteet ovat luotettavia. Lähteet tulee siis kirjata ylös, jotta lopuksi voidaan yhdessä opettajan ohjaamana pohtia lähteen luotettavuutta.

b) Aikaisemmassa tehtävässä olet selvittänyt ja saanut tietoa Kanadan ja Alaskan eläimistöstä. Ota selvää, miltä eläimien jäljet näyttävät lumisella hangella. Maalaa vesiväreillä sinertävä pohja, johon maalaat valkoisella peitevärillä mahdollisimman monen eläimen jälkiä. Kun työt ovat valmiit, arvatkaa toistenne maalaamia eläimiä jälkien perusteella. Muista kirjata itsellesi ylös oikeat eläimet ja sitä vastaavat jäljet, jotta voit kertoa muille oppilaille oikeat vastaukset.

3. Muistele elokuvaa ja Valkohampaan elämää Yukonin erämaassa. Miten elokuvassa tuli näkyviin ravintoketjun merkitys luonnossa? Kirjoittakaa ylös ravintoketjun päätekijät (tuottajat, kuluttaja, hajottaja). Kirjoittakaa tekijät eri sarakkeisiin siten, että kuluttajia on peräkkäin kaksi. Muodostakaa mahdollisimman monta erilaista ravintoketjua, joissa on käytetty hyödyksi tietoa Pohjois-Amerikan kasveista ja eläimistä eli käytä ravintoketjuja muodostaessasi vain Pohjois-Amerikan alueelta löytyviä kasveja sekä eläimiä.