keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

1. Palatkaa ennen elokuvaa laadittuihin sanaselityksiin. Keskustelkaa ryhmissä, muuttiko elokuva käsityksiänne sanoista. Pohtikaa, mikä kohta erityisesti vaikutti käsityksiinne ja miten?

2. Miten elokuva kuvasi paperittomuutta? Miettikää yksi tilanne Moun elämässä, jossa paperittomuus näkyi. Kirjoittakaa muutamia asioita esimerkiksi ranskalaisin viivoin siitä, miten paperittomuus näkyi ja miten se vaikutti Moun elämään.

3. Paperittomuus Suomessa ja Euroopassa
Lukekaa seuraavat artikkelit:
Uusi Suomi 22.2.2016, ”Helsingissä minusta tuli orja – Näin nälkäpalkalla työskennelleen Johnin tarina päättyi”
Yle 17.7.2017, ”Paperittomalle Saifuddinille jätettiin palkka maksamatta – "luottamukseni Suomen työnantajiin romahti"
AntroBlogi 27.1.2017, ”Voitko kertoa tarinani suomalaisille” – kertomus paperittomuudesta”

Valitkaa yksi artikkeleista ja kirjoittakaa sen perusteella mielipidekirjoitus tai blogiteksti. Ottakaa kirjoituksessanne kantaa artikkelissa kuvattuun tarinaan tai artikkelin sisältämään tietoon. Miettikää, kenelle haluatte kirjoituksen suunnata ja mihin asiaan haluatte sillä vaikuttaa.

4. Paperittomien terveydenhuolto
Lukekaa seuraavat artikkelit ja/tai katsokaa Yle A-studion keskustelu:
Yle 30.11.2017, “Mitä paperittomien laajemmat terveyspalvelut tarkoittavat? Helsingin apulaispormestari vastaa”
Helsingin Uutiset 23.8.2017, "Helsingistä tuli juuri koko maailman terveysasema ja sinä maksat" – ilmiriita paperittomien hoidon laajentamisesta
Yle Astudion keskustelu 28.11.2017

a) Keskustelkaa, millaisia asenteita tunnistatte paperittomien terveydenhuoltoon liittyneessä poliittisessa keskustelussa. Kuvasiko dokumentti samanlaisia asenteita? (Esimerkiksi paperittomiin kohdistuva aggressio ja poliisiväkivalta)

b) Jakakaa luokka kahteen ryhmään, joista toinen kannattaa paperittomien laajempia terveyspalveluja ja toinen vastustaa. Kumpikin ryhmä miettii ensin yhdessä väitteitä näkemyksensä tueksi ja valitsee sitten joukostaan yhden väittelijän. Yhteisessä pohdinnassa voi käyttää apunaan aiheesta julkisesti käytyjä keskusteluja. Välttäkää kuitenkin rasistisia tai muilla tavoin loukkaavia väittämiä. Valitut väittelijät käyvät lyhyen (n. 10–15 min) keskustelun aiheesta paperittomien terveyspalvelut.

Lähteet ja lisätietoa:

Pakolaisneuvonta, katsottu 8.10.2018

Paperittomat-hanke, katsottu 8.10.2018

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,katsottu 28.9.2018

Sosiaali- ja terveysministeriö, katsottu 28.9.2018