keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Dokumentti vaikuttamisen välineenä

1. Kenen tarinaa Wheels of Freedom -dokumentti kertoo? Kenen näkökulmasta tarinaa kerrotaan?

2. Muokkaako elokuva mielestäsi katsojan asenteita? Jos muokkaa, niin mihin suuntaan? Erittele keinoja, joilla dokumentti pyrkii vaikuttamaan katsojaan? (Keinot voivat olla varsin hienovaraisia eivätkä lainkaan ilmeisiä.)

3. Vaikuttiko Wheels of Freedom jotenkin omiin asenteisiisi suhteessa dokumentin aihepiiriin?

4. Ville mainitsee agendakseen vapauden ja tasavertaisuuden edistämisen. Millä tavoin Villen ajatukset tulevat ilmaistuksi dokumentissa? Onnistuuko dokumentti mielestäsi viemään Villen haluamaa sanomaa eteenpäin?

5. Katsokaa alta Villen haastattelu ja pohtikaa, mikä merkitys dokumenttielokuvalla ja sen tekemisellä on ollut hänelle henkilökohtaisesti?