keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Hyvinvointi, turvallisuus ja globaali vastuu

Vastatkaa kysymyksiin ja perustelkaa vastauksenne esimerkein elokuvasta.

1. Pohtikaa Whitneyn elämän käännekohtia:

 • Mitä riskejä, pettymyksiä ja epäonnistumisia Whitney elämässään Macdonaldin elokuvan mukaan kohtaa?
 • Miten elokuvassa esille nousseista pettymyksistä ja epäonnistumisista voisi selvitä?

2. Pohtikaa joukkoon ja erilaisiin yhteisöihin kuulumisen merkitystä ihmiselle:

 • Mihin yhteisöihin Whitney ja hänen tyttärensä Bobbi Kristina kuuluvat?
 • Mihin yhteisöihin heillä ei kenties ole pääsyä julkisuuden vuoksi?
 • Missä tilanteissa he joutuvat yhteisöidensä ulkopuolelle?

3. Eritelkää Macdonaldin elokuvan esille nostamia ongelmia, joita Whitney kohtasi:

 • Missä tilanteissa Whitney hakee apua ongelmiinsa (esim. huumausaineet, arjenhallinta, työ, avioliitto, suhteet hänen vanhempiinsa)?
 • Milloin Whitney olisi pitänyt ohjata hoitoon?
 • Millä keinoin Whitneyn ja Bobbi Kristinan tilannetta olisi voinut ennaltaehkäistä?
 • Millä tavoin fanit ja media vaikuttavat tai yrittävät vaikuttaa Whitneyn uraan ja vaikeuksiin?
 • Mikä Whitneyn kaltaiselle ihmiselle (elokuvan synnyttämän mielikuvan perusteella) olisi ollut hyväksi?
 • Milloin Macdonaldin dokumenttielokuvan mukaan Whitneyn ja hänen aviomiehensä ongelmat alkavat, ja mistä ne johtuvat?
 • Mikä elokuvan mukaan hyvässä ja onnellisessa parisuhteessa tai avioliitossa on tärkeää?

4. Poimikaa esimerkkejä vallankäytöstä Macdonaldin elokuvasta:

 • Mitä vaikutuksia vallalla on ihmissuhteisiin, työ- ja perhe-elämään?
 • Missä tilanteissa valta on myönteistä, missä kielteistä?

5. Tehkää päätelmiä Macdonaldin elokuvan henkilöiden keskinäisistä vuorovaikutustaidoista:

 • Miten luonnehtisitte kunkin taitoja?
 • Millä tavoin kunkin henkilön ja hänen kommunikointitapansa vaikuttavat Whitneyyn?

6. Laatikaa kaksi taulukkoa: “Turvallisuuden lisääjät” ja “Turvattomuuden lisääjät”. Poimikaa taulukkoihin esimerkkejä sosiaalisista, psyykkisistä, fyysisistä, yhteiskunnallisista ja kulttuurisista tekijöistä, jotka vaikuttavat Whitneyn elämän turvallisuuteen ja turvattomuuteen.

 • Mitä taulukoista voi päätellä Whitneyn elämästä?

7. Keskustelkaa Whitneyn vaikutuksista afroamerikkalaisten ja tummaihoisten asemaan:

 • Mihin Macdonaldin elokuvan mukaan Whitney vaikuttaa myönteisesti toiminnallaan?
 • Miten Whitney siihen pystyy, miten hän se tekee?

8. Ideoikaa, suunnitelkaa ja toteuttakaa jokin aloite esimerkiksi Whitneyn, huumeiden käytön lopettamisen tai ennaltaehkäisemisen, kaupallisen riiston, rotusorron, lasten oikeuksien, tasa-arvon, yksityisyyden suojan ja entistä parempien vuorovaikutussuhteiden puolesta.