keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Tehtäviin kannattaa tutustua ennen elokuvaa. Tehtävät on rakennettu Lukion opetussuunnitelman 2016 yleisiin ja yhteisiin aihekokonaisuuksiin, joten elokuvaa voi käyttää esimerkiksi osana teemaopintoja tai oppiainerajat ylittävää, laajaa-alaista opetusta. Samat yhteiset aihekokonaisuudet näkyvät myös oppiainekohtaisissa lukion opetussuunnitelman osuuksissa.

Tehtävät voi käsitellä eri tavoin: keskustelemalla, väittelemällä tai kirjallisesti esimerkiksi esseinä, ajatuskarttoina tai julisteina, yksin, pari- tai pienryhmätöinä. Tehtävien vastaukset voidaan esitellä luokan edessä tai jakaa ryhmän oppimisympäristössä.

Ohjaaja Kevin Macdonaldin Whitney-elokuvan (2018) avulla voi toteuttaa lukion opetussuunnitelman aihekokonaisuuksien tavoitteista erityisesti seuraavia:

  • opiskelija havainnoi ja analysoi nykyajan ilmiöitä ja toimintaympäristöjä,
  • ymmärtää asioiden välisiä yhteyksiä, vuorovaikutussuhteita ja keskinäisriippuvuuksia,
  • opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus ylittää tiedon- ja taidonaloja niitä yhdistellen,
  • opiskelija voi etäännytetysti ideoida ratkaisuja, sillä elokuva kannustaa myös luovaan ongelmanratkaisuun ja ajatteluun ja
  • oppii esittämään perusteltuja käsityksiä toivottavista muutoksista ja rohkaistuu toimimaan hyvän tulevaisuuden puolesta.