keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Elokuvassa seurataan 12-vuotiasta Conoria. Conorin äiti on vakavasti sairas, mikä vaikuttaa voimakkaasti nuoren pojan elämään. Tilannetta ei helpota se, että isä on poissa maisemista ja häntä kiusataan koulussa – välit isoäitiinkään eivät ole parhaat mahdolliset. Conor pakenee elämän vaikeuksia vilkkaaseen mielikuvitukseensa, jonka kautta hän herättää henkiin läheisen hautausmaan alla majailevan marjakuusihirviön. Hirviön kohtaaminen kauhistuttaa Conoria mutta ei läheskään niin paljon kuin tosielämän tilanne tai hänen näkemänsä jatkuvat painajaiset.

  • Keitä ihmisiä Conorin perheeseen kuuluu? Minkälaiset ovat heidän keskinäiset suhteensa?
  • Mitä kerrotaan Conorista, entäpä hänen äidistään? Minkälaisen kuvan heistä saa, miten kuvailisit heitä? Mitä taas kerrotaan Conorin isästä, miten kuvailisit häntä? Entäpä isoäitiä?
  • Miten kuvailisit Conorin äitiä ja isää vanhempina? Käyttäytyykö Conor eri tavalla äitinsä kuin isänsä seurassa? Kohteleeko hän jompaakumpaa vanhempaa eri tavalla kuin toista?
  • Muuttuvatko Conorin, hänen vanhempien ja isoäidin välit elokuvan aikana? Miten?

Perheen merkitys

Pohtikaa elokuvan kautta perheen merkitystä itsellenne. Keitä kuuluu omaan perheeseesi? Mitä teette yhdessä, mistä juttelette? Uskallatko puhua vanhemmillesi aroistakin asioista? Ovatko isovanhemmat osa perhettänne?
Käykää pohjustukseksi läpi seuraavat MLL Nuortennetin huomiot hyvään perhe-elämään liittyen.
Parhaimmillaan…
•    On kivaa viettää aikaa yhdessä. Yhdessä voi löhöillä, pelata, ulkoilla, lenkkeillä, retkeillä, tehdä ruokaa ja jutella arkipäiväisistä asioista.
•    Yhdessä tehdyt retket ja reissut voivat olla mieleenpainuvia hetkiä, vaikka pientä kinaa välillä syntyisikin.
•    Asioista yritetään sopia ja jutella yhdessä. Toisten mielipiteitä pyritään kuuntelemaan ja arvostetaan, vaikkei kaikesta oltaisikaan samaa mieltä.
•    Sovituista asioista pidetään kiinni. Jos jostain on yhdessä sovittu, jokainen pyrkii omalta osaltaan huolehtimaan, että sopimus pitää.
•    Vanhemmille uskaltaa kertoa huolistaan ja näyttää tunteensa. Vanhemmilta voi saada lohtua ja apua mieltä painavissa asioissa.
•    Yhdessä voi nauraa ja hullutella. Perheellä voi olla aivan oma, sisäinen huumori. Sitä ei välttämättä kukaan muu ymmärrä, eikä samoja juttuja tulisi mieleenkään tehdä kodin ulkopuolella.
•    Perheenjäsenet tuntevat toistensa luonteenpiirteet ja tavat. Usein he tietävät myös hauskoja yksityiskohtia, joita perheen ulkopuoliset eivät tiedä.
•    Siskojen ja veljien kanssa voi olla hauskaa leikkiä, pelata ja kertoa salaisuuksia. He myös auttavat ja jakavat monia huolia.
•    Siskojen ja veljien kanssa voi opetella riitelyn taitoa ja riitojen sopimista.
•    Vanhempien kainaloon voi käpertyä tai istahtaa polvelle, vaikkei olisikaan enää pikkulapsi.
Lähde: MLL Nuortennetti

Voitte jatkaa tehtävää pohtimalla teille läheisen ihmisen merkitystä seuraavan Oivan tehtävän kautta.
Oiva: ”Tärkeä läheinen”

Erilaiset perheet

Pohtikaa, minkälaisia perheitä on olemassa (voitte käyttää apuna alla olevaa MLL Nuortennetin tekstiä). Miettikää sitten, miten Conorin perhe eroaa perinteisestä ydinperheestä. Pohtikaa sen jälkeen, onko olemassa ns. hyviä perheitä ja huonoja perheitä, ja kumpaan ryhmään sijoittaisit Conorin perheen. Minkälaiset asiat määrittelevät hyvän perheen, entä huonon? Mistä aineksista muodostuu onnellinen perhe?

On olemassa monenlaisia perheitä. Ydinperheestä puhutaan yleensä silloin, kun perheeseen kuuluvat vanhemmat ja lapset. Esimerkiksi eron tai kuoleman seurauksena syntyy yksinhuoltajaperhe, joissa on toinen vanhemmista ja lapset. Uusperheeksi kutsutaan perhettä, jossa oman vanhemman lisäksi on isä- tai äitipuoli ja usein myös sisarpuolia. Sateenkaariperhe tarkoittaa nais- tai miesparien muodostamaa lapsiperhettä. Oman perheensä muodostavat myös sijaisperheet, joissa vanhemmat huolehtivat toisten ihmisten lapsista sekä adoptioperheet, joissa vanhemmat ovat adoptoineet lapsensa. Joskus lapset asuvat isovanhempien tai muiden sukulaisten luona ja muodostavat heidän kanssaan perheen. Jotkut voivat kokea ystävänsä perheekseen.
Lähde: MLL Nuortennetti

Perheitä on monenlaisia, ja vaikka päällisin puolin asiat näyttäisivät täydellisiltä, voi täydelliseltäkin tuntuvan perheen elämässä ilmetä säröjä. Elämäntilanteet muuttuvat joskus nopeasti ja arvaamatta, mikä voi vaikuttaa monen ihmisen elämään, eivätkä kaikki aikuiset ole aina valmiita kohtaamaan elämän suunnan muutoksia. Turvalliseen ja tuttuun tottuu nopeasti ja kun se viedään pois, voi tulevaisuus näyttää toisaalta avoimelta ja täynnä mahdollisuuksia olevalta, mutta toisaalta myös tyhjältä ja synkältä. Uuden suunnan ja mieltä vaivaavien kysymysten vastausten etsiminen voi viedä hetken aikaa.

  • Mitä elokuvassa kerrotaan äidin sairaudesta? Miten sairautta lähestytään, kerrotaanko siitä esimerkiksi dramaattisesti vai arkisesti? Miten äiti itse suhtautuu sairastumiseensa?
  •  Miten Conor suhtautuu äidin sairauteen? Miten se vaikuttaa hänen jokapäiväiseen elämäänsä? Minkälaista tukea Conor saa muilta aikuisilta
  • Oletko joskus joutunut kohtaamaan jotain sellaista perheen sisällä, mikä on muuttanut perheen rakennetta tai tilannetta pysyvästi? Miten tilanteesta selvittiin?