keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Tehtäviä elokuvan ja sen sanoman käsittelyyn

Elokuvan ohjaaja Reetta Huhtanen kertoo kuvanneensa elokuvan siskonpojastaan Aatoksesta ja hänen kiinnostuksestaan uskontoihin. Aatos asui Brysselissä Molenbeekin kaupunginosassa, jonka asukkaista suurin osa on muslimitaustaisia.

Euroopassa tapahtuneiden terrori-iskujen myötä aikuisten ihmisten maailmaan syntyi voimakasta vastakkainasettelua. Ihmisiä jaoteltiin uskonnon perusteella yhä voimakkaammin meihin ja ”toisiin”. Sen sijaan kuusivuotias Aatos tarkasteli maailmaa ennakkoluulottomasti ilman mustavalkoisia jakolinjoja. Hän kyseli runsaasti uskoinnoista ja jumalasta. Erityisesti Aatoksen parhaan ystävän Aminen islaminusko kiinnosti häntä.

Brysselin terrori-iskut tapahtuivat kesken elokuvan kuvausten. Yksi iskuista tehtiin Molenbeekin läheiselle metroasemalle. Sen jälkeen aseistetut sotilaat ja poliisit täyttivät kadut. Mediassa Molenbeekia leimattiin jihadismin pääkaupungiksi. Elokuvassa ei paneuduta sen tarkemmin iskuisin itsessään, vaan siihen, miten ne heijastuivat lasten maailmaan ja heidän pohdintoihinsa.

Elokuvassa maailmaa tarkastellaan uteliaan lapsen silmin, jonka leikeissä vakaumuksellisia kysymyksiä tutkitaan avoimesti ja rohkeasti. Erimielisyyksistä huolimatta Aatos ja hänen ystävänsä eivät jaa syytteitä ja tuomioita, vaan pyrkivät ymmärtämään toisiaan. Uskonnollisuutta tarkastellaan laajasti aina kristinuskosta islamiin ja antiikin kreikan jumalhahmoihin. Aikuiset ovat elokuvassa taka-alalla ja juuri se antaa mahdollisuuden syventyä lasten maailmankuvaan. Maailmankuvaan, josta aikuisilla on vielä paljon opittavaa.

Elokuvan tulkitsemisen ja sanoman käsittelyn apuna voi käyttää seuraavia harjoituksia:

Kolme sanaa

Tavoitteena:

  • Suunnata ajatuksia elokuvan tulkintaan ja herättää pohdintaa elokuvan sanomasta.
  • Harjoitella dialogisia keskustelutaitoja sekä oman mielipiteen ilmaisemista.
  • Rakentaa yhteistä ja jaettua näkökulmaa.

Ohjeista oppilaita pohtimaan elokuvan aikana, millaisia ajatuksia, tunteita ja oivalluksia elokuva heissä herättää. Jokainen oppilas tiivistää pohdintansa kolmeksi sanaksi, jotka heidän mielestään kuvaavat elokuvaa ja sen sanomaa. Sanat kirjoitetaan paperille.
(Esimerkkisanoja: mielenkiintoinen, koskettava, koti, lähiö, ystävyys, lapset, leikki, erimielisyydet, viha, toivo, uskonnonvapaus, perhe, rohkeus, uteliaisuus, aikuiset, surullinen, hauska, kaupunki, levottomuus, turvallisuus, pelko, rakkaus.)

Jaa elokuvan katsomisen jälkeen oppilaat pienryhmiin, joissa he kertovat toisilleen kirjoittamansa kolme sanaa. Sitten ryhmä valitsee yhteiset kolme sanaa. Lopuksi ryhmät jakavat sanansa koko luokalle ja perustelevat, miksi juuri kyseiset sanat kuvaavat heidän mielestään elokuvaa ja sen sanomaa. Millaisia sanoja ryhmillä on? Onko ryhmillä yhteneväisiä tai poikkeavia tulkintoja elokuvasta?

Havainnointitehtävä

Tavoitteena:

  • Suunnata ajatuksia elokuvan tulkintaan ja herättää pohdintaa elokuvan sanomasta.
  • Pohtia uskonnollisuutta ja sitä, miten eri tavoin uskontoihin suhtaudutaan.
  • Harjoitella dialogisia keskustelutaitoja sekä oman mielipiteen ilmaisemista.

Jaa Eennen elokuvan katsomista oppilaat kolmeen eri ryhmään. Ohjeista jokaisen ryhmän jäseniä havainnoimaan yhtä elokuvan päähenkilöistä. Katsokaa elokuva.

1. ryhmän jäsenet havainnoivat Aatosta

2. ryhmän jäsenet havainnoivat Aminea

3. ryhmän jäsenet havainnoivat Flota.

Oppilaat voivat havainnoida päähenkilöitä seuraavien kysymysten avulla:

– Millainen suhde henkilöllä on jumalaan ja uskontoihin? Miten tulkitset hänen puheitaan ja ajatuksiaan?

– Voitko elokuvan perusteella päätellä henkilön vakaumuksellisuuden? Mistä asioista päättelet sen?

– Miten henkilö keskustelee jumalasta ja uskonnoista? Miten hän suhtautuu erilaisiin näkemyksiin?

– Kävikö elokuvasta ilmi, millaisia ajatuksia ja tunteita terrori-iskut herättivät henkilössä? Miten henkilö reagoi terrori-iskuihin?

– Miten henkilön ympärillä olevat aikuiset puhuivat uskonnoista? Entä miten aikuiset suhtautuivat terrori-iskuihin?

Elokuvan jälkeen ohjeista oppilaat kolmen hengen ryhmiin niin, että jokaisessa ryhmässä on yksi Aatosta, yksi Aminea ja yksi Flota havainnoinut oppilas. Ohjeista oppilaita esittelemään ryhmän muille jäsenille tekemänsä havainnot. Tämän jälkeen ryhmissä voidaan keskustella siitä, millaisia yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia elokuvan päähenkilöillä on. Mitä asioita muut ihmiset, ja erityisesti aikuiset, voisivat oppia Aatokselta, Aminelta ja Flolta?