keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Vastakkainasettelusta yhteisymmärrykseen

Ennen elokuvaa:

Oikeus ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauteen

Tavoitteet:

  • Tutustua ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapautta käsittelevään ihmisoikeuteen.
  • Harjoitella dialogisia keskustelutaitoja.  

Ohjeet:

Tulosta jokaisella oppilaalle oma pelialusta. Alustassa on yhdeksän erilaista väittämää, jotka liittyvät ihmisoikeuteen ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaudesta. Väittämät ovat joko oikein tai väärin.

Ohjeista oppilaita kiertämään luokkahuoneessa ja keskustelemaan toistensa kanssa väittämistä. Jokaisesta väittämästä tulee keskustella eri henkilön kanssa eli tarkoituksena on, että harjoituksen aikana oppilas keskustelisi ainakin yhdeksän muun oppilaan kanssa. Kun oppilas on omasta mielestään saanut oikeat vastaukset kaikkiin väittämiin, hän palaa takaisin omalle paikalleen.

Harjoituksen lopuksi tarkistetaan yhdessä oikeat väittämät ja katsomaan, onnistuiko kukaan saamaan kaikkia väittämiä oikein.

Elokuvan jälkeen:

Ymmärryksen siemenestä kasvaa ymmärryksen puu

Tavoitteena:

  • Pohtia sekä syitä että ratkaisuja vakaumukselliseen vastakkainasetteluun.
  • Pyrkiä irti mustavalkoisista jakolinjoista sekä ”me ja muut” – asettelusta.
  • Ymmärtää, että jokainen voi omalta osaltaan rakentaa yhteisymmärrystä.
  • Harjoitella rauhanomaista dialogia toisia kunnioittavaan sävyyn.

Jaa oppilaat pienryhmiin. Jokainen ryhmä tarvitsee post it -lappuja ja kyniä. Piirrä taululle tai isolle paperille kaksi puun kuvaa (puulle tarvitaan juuret, runko ja lehdistö). Ensimmäinen puista on vastakkainasettelun puu ja toinen yhteisymmärryksen puu. Kerro oppilaille, että tämän harjoituksen tarkoituksena on pohtia, mistä uskontojen väliset vastakkainasettelut johtuvat ja miten niitä voitaisiin ehkäistä yhteisymmärrystä rakentamalla. Kuvainnollisesti voitaisiin todeta, että vastakkainasettelun siemenestä kasvaa vastakkainasettelun puu, ja yhteisymmärryksen siemenestä kasvaa yhteisymmärryksen puu. Sekä vastakkainasettelulla että yhteisymmärryksellä on siis omat syynsä ja seuraamuksensa.

HOX! Tässä harjoituksessa osa oppilaista saattaa pohtia, mihin uskontokuntiin kuuluvat ihmiset aikaansaavat erimielisyyksiä ja konflikteja. Harjoituksen tavoitteiden kannalta on kuitenkin hedelmällistä ymmärtää, että näkemyserot ja niistä johtuvat erimielisyydet eivät ole vain jonkin tietyn uskontokunnan haaste. Opettajan on tärkeää pyrkiä ohjaamaan keskustelua niin, että mahdollisista ”me ja muut” -vastakkainasetteluista päästää siirtymään eteenpäin kohti yhteisymmärryksen rakentamista.

1. Vastakkainasettelun siemenestä vastakkainasettelun puu

Juuret – Mistä vastakkainasettelu johtuu?

– Miksi uskonnot aiheuttavat toisinaan erimielisyyksiä ja jopa konflikteja?

– Ovatko uskonnot ongelmien todellinen syy, vai johtuvatko ne pohjimmiltaan jostain muusta? Mitä nämä muut asiat ovat?

– Millaisessa yhteiskunnassa vastakkainasettelua tapahtuu?

– Millaisia uskontojen ja katsomusten välisiä konflikteja maailmalla on? Entä Suomessa? Mitä yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia niillä on?

– Ilmenikö elokuvassa uskonnollista vastakkainasettelua? Mistä se johtui?

Oppilaat pohtivat kysymyksiä pienryhmittäin ja kirjoittavat mietteitään post it -lapuille. Sitten laput liimataan vastakkainasettelun puun juuristoon. 

Lehdistö – Mihin vastakkainasettelu johtaa?

– Miten vastakkainasettelu näkyy ihmisten toiminnassa? Millaisia tunteita ja ajatuksia se herättää?

– Miten elokuvassa ilmeni uskonnollista vastakkainasettelua? Millaisia ajatuksia ja tunteita se herätti? Miten vastakkainasettelu näkyi elokuvan henkilöiden toiminnassa?

– Oletko sinä kohdannut vastakkainasettelua? Missä? Millaista?

Oppilaat pohtivat kysymyksiä pienryhmittäin ja kirjoittavat mietteitään post it -lapuille. Sitten laput liimataan opettajan piirtämän vastakkainasettelun puun lehdistöksi. 

2. Ymmärryksen siemenestä kasvaa ymmärryksen puu

Juuret – Mistä yhteisymmärrys kumpuaa?

– Millaiset arvot ja periaatteet edesauttavat ihmisten välisen yhteisymmärryksen rakentamista?

– Millaisia sääntöjä ja sopimuksia yhteiskunta tarvitsee, jotta ihmiset voivat elää rauhassa keskenään?

Oppilaat pohtivat kysymyksiä pienryhmittäin ja kirjoittavat mietteitään post it -lapuille. Sitten laput liimataan opettajan piirtämän yhteisymmärryksen puun juuristoon. 

Lehdistö – Miten yhteisymmärrystä rakennetaan?

– Millaista rauhan edistämistyötä Suomessa ja muualla maailmassa tehdään? Miten uskontojen ja katsomusten välisiä erimielisyyksi ja konflikteja pyritään ennaltaehkäisemään?

– Millaisia tunteita ja ajatuksia yhteisymmärrys herättää ihmisissä? Miten se näkyy ihmisten toiminnassa?

– Miten elokuvan henkilöt rakensivat uskontojen ja katsomusten välistä yhteisymmärrystä? Mitä elokuvasta voisi oppia?

– Miten sinä voit omalta osaltasi rakentaa yhteisymmärrystä?

Oppilaat pohtivat kysymyksiä pienryhmittäin ja kirjoittavat mietteitään post it -lapuille. Sitten laput liimataan opettajan piirtämän yhteisymmärryksen puun lehdistöksi.

Harjoituksen lopuksi tehdään yhteenveto puiden sisällöistä sekä keskustellaan vapaasti harjoituksen herättämistä ajatuksista.