keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Tavoitteena:

  • Pohtia kriittisesti, millaisia mielikuvia, käsityksiä ja asenteita mediassa esiintyy ja miten ne vaikuttavat ihmisiin. 
  • Purkaa vallitsevia stereotypioita ja mustavalkoisia jakolinjoja.
  • Harjoitella dialogisia keskustelutaitoja sekä oman mielipiteen ilmaisemista.

Ennen elokuvaa:

Mitä mediajulkaisut kertovat Molenbeekista?

Elokuvan tapahtumat sijoittuvat Brysseliin Molenbeekin kaupunginosaan, jonka media on leimannut jihadismin pääkaupungiksi. Mitä erilaiset uutiset, lehtiartikkelit ja sosiaalisen median julkaisut kertovat Molenbeekista? Jaa oppilaat pienryhmiin ja ohjeista heitä etsimään tietoa esimerkiksi uutismedioista, Googlesta tai Youtubesta.

Oppilaat voivat tarkastella seuraavia kysymyksiä:

– Missä Molenbeek sijaitsee?

– Mitä Molenbeekista kerrotaan?

– Ovatko julkaisut sävyltään neutraaleja, positiivisia ja negatiivisia?

– Mainitaanko julkaisuissa erilaisia uskontoja tai katsomuksia? Mitä ja missä yhteyksistä? Mihin sävyyn uskonnoista puhutaan?

– Keiden ääni julkaisuissa kuuluu? Molenbeekissa asuvien ihmisten? Asiantuntijoiden ja poliitikkojen? Lasten ja nuorten?

– Mikä on julkaisujen sanoma? Sisältävätkö julkaisut piilosanomia?

– Ovatko julkaisut ja niiden sisältämät tiedot mielestäsi luotettavia?

– Millainen mielikuva sinulla on Molenbeekista julkaisujen lukemisen jälkeen?

Purkakaa lopuksi tehtävä keskustelemalla kysymyksistä yhdessä koko luokan kesken.

Esimerkkijulkaisuja:

Iltalehti. (5.3.2018.) Belgian poliisi teki iskun pelättyyn lähiöön: pidätti kahdeksan terrori-iskun suunnitelusta epältyä.

MTV uutiset. (17.11.2015.) Tällainen on Euroopan ”Jihadistan” – Brysselin Molenbeek on Isis-taistelijoiden pesäke.

Yle uutiset. (14.4.2016.) Kahden todellisuuden Bryssel.

Savon Sanomat. (25.4.2016.) Brysselin Molenbeek taistelee nuorten radikalisoitumista vastaan.

Elokuvan jälkeen:

Uusia näkökulmia mediakeskusteluun

Jaa oppilaat pienryhmiin ja pyydä heitä pohtimaan seuraavia kysymyksiä:

– Millaista Aatoksen, Aminen ja Flon elämä Molenbeekissa oli?

– Miten elokuvan lapset suhtuivat Molenbeekiin ja siellä asuviin ihmisiin?

– Eroavatko elokuvan herättämät mielikuvat Molenbeekin kaupunginosasta lukemistanne mediajulkaisuista?

– Miten Aatos ja hänen ystävänsä suhtautuivat uskontoihin? Eroaako tämä mediajulkaisujen suhtautumisesta?

– Vaikuttiko elokuva sinun käsityksiisi Molenbeekista? Miten?

– Toivoisitko Molenbeekista kertoviin lehtiuutisiin jotain muutosta? Miksi / miksi et?

Ohjeista seuraavaksi pienryhmiä valitsemaan yhden aikaisemmin lukemistaan mediajulkaisuista ja kirjoittamaan sille vastineen. Vastineen kirjoittamisessa kannattaa hyödyntää elokuvan herättämiä pohdintoja ja oivalluksia. Oppilaat voivat esimerkiksi ottaa kantaa alkuperäisen julkaisun esittämiin näkemyksiin tai sen sisältämiin stereotypioihin. Lisäksi he voivat tarjota vaihtoehtoisia ratkaisuja ja kehitysideoita julkaisun aiheiden käsittelyyn.

Harjoituksen lopuksi ryhmät voivat esitellä valmiit vastineensa.

Hyvässä vastineessa…

… on osuva ja ytimekäs otsikko.

… kerrotaan, kenelle vastine on kirjoitettu. (alkuperäisen julkaisun otsikko, missä ja milloin julkaistu)

… esitellään alkuperäinen julkaisu lyhyesti.

… perustellaan oma mielipide selkeästi ja asiallisesti.

… lopuksi esitetään ohje, toive, vetoomus tai parannusehdotus.

Hox! Vastinetta kirjoittaessa on hyvä muistaa jokaisen ihmisen oikeus sananvapauteen. Sananvapautta ei voi kuitenkaan koskaan käyttää muiden ihmisoikeuksien vastaisesti. Siksi sananvapauden perusteella ei voi sanoa mitä tahansa, vaan omat näkemyksensä on pyrittävä ilmaisemaan asiallisesti ja toisia kunnioittaen.