keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Fastän ”Den bästa av mödrar” är en tragisk berättelse ville vi förmedla ett hopp i berättelsen. Det är aldrig för sent att förlåta och försonas med en annan människa.

Den försonande människan ger inte bara en ny chans till den andra utan också till sig själv. Han kan se hela livet med nya öppna ögon. När Eero till slut möter sin gamla mor, möter han även sig själv och sina djupaste sår vilket kräver mod.  Nu möter han sitt hat öga mot öga och finner även sin sorg och saknad. 

När vi arbetade med manuset funderade vi mycket på just ”längtan”. Förmodligen finns hos alla människor en viss längtan, en djup urkraft som påverkar livet inom dess olika områden.  Eeros längtan är så djup att han paradoxalt nog skyddar sig själv från den. ”Det låter helt galet, men, på sätt och vis kan man säga att en del av oss blev kvar där, i Skåne”, säger den gamle Eero till sin mor. Fastän han har bestämt sig att klippa alla band till sin barndom, förstår han att han måste ha fastnat i ”Signes lera”. I hela sitt liv har han saknat sina mödrar men i sin bitterhet tagit stort avstånd från dem.

I slutet av filmen skymtar den unga Kirstis drömlika ansikte fram. Det känns som om man såg ett sken av hennes hemliga längtan. Hon är en mystisk gestalt för Eero – som en drömbild. Eero förstår att han bara sett en bråkdel av denna kvinna. Men ännu har de tid att lära känna varandra.

Kanske försoningen blir möjlig först när vi inser att vi människor är bristfälliga. Människan är full av möjligheter och historier som vi ibland inte har någon aning om. Viljan att berätta sanningen visar vägen.

Eero gestaltar själv sin berättelse som har en början och ett slut. Fastän han har mycket lidande i sitt bagage, är det ändå just hans liv. Ingen kommer att rycka bort hans minnen och erfarenheter. De formar ju en mening till hans liv.

Frågor:

– Om du förlåtar en annan människa, ser du henne kanske i ett nytt ljus. Kanske märker du att hon liknar dig mer än du tidigare har trott. Vilka känslor kan du bli befriad från? Vad är det bästa med förlåtandet och vad är det svåraste? Kan du själv förlåta om du har blivit orättvist behandlad? Fundera kring dina erfarenheter och berätta om dem.

– Någon är bitter på sina föräldrar för att han inte har fått allt hon/han behöver. Någon är arg på dem för att de inte har förnekat henne/honom någonting. Vem har mest att förlåta?

– Finns det saker som man inte kan förlåta? Om en förälder skadar sitt barn och inte har någon förmåga att tala om det som har hänt, bör det vuxna barnet ändå hitta vägar till försoning? Kan man gå vidare i sitt liv utan att förlåta?

– Fundera på Eeros försoning med den gamla Kirsti. Tycker du att Eero bör förlåta sin mamma eller tar han ansvaret på sina axlar genom att förlåta och försonas med henne?