keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Även om det har gått sextio år sedan krigstiden och livsomständigheterna idag är helt annorlunda har nog människan inte förändrats så mycket. Kanske kan filmen föra åskadaren till sina egna minnen av barndomshemmet som eventuellt varit präglad av konflikter och distans samt hemligheter och outtalade känslor. Många åskadare kanske känner igen känslan av ensamhet och rotlöshet.

När det gäller föräldrarskap älskar, hoppas och fruktar man fortfarande som förr i tiden. I filmen är det kriget som i grunden skapar distans mellan Eero och mödrarna. I dag är det andra orsaker till den den mentala frånvaron och distansen som många föräldrar fruktar att ha till sina barn. De kanske brottas med den vardagliga stressen som gör det svårt för dem att vara närvarande med barnen. Skilsmässor kan utsätta barnen för svåra, uppslitande separationer. Naturligtvis kan man inte heller glömma de barn som är lever i exil och tvingas fly från de ständigt pågående krigen i världen.

Frågor:

– Fastän filmen berättar om ett krigsbarn, berör den också vår egen tid. Hur? Fundera på situationer där barnet i dag hamnar i svåra separationer? Har dagens föräldrar en bra förmåga att se sitt barns bästa?

– Fundera på filmens kvinnliga karaktärer. Tycker du att de på något sätt kan sägas spegla även moderna kvinnoroller och kvinnoideal? Definieras kvinnan fortfarande med begrepp som”godhet” och ”trygghet” oftare än mannen?