keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Eftersom Eero inte får veta om vad som händer Kirsti, måste han ta all sin tankeförmåga och fantasi till hjälp. I bunkern får han vara nära sin mamma – ty i saknaden är de två alltid tillsammans. Men han studerar även Signes ansiktsuttryck i sin iver att ta reda på sanningen.

Den andra viktiga frågan för manusförfattaren är karaktärernas inre liv; deras känslor, vilja och motiv. Nu hade vi i arbetet kommit till den punkt vi var tvungna att lämna pojken ett tag. I stället  började vi fokusera på mödrarna i stället genom att fråga hur Eero upplever dem samt hurdana kvinnorna är i verkligheten. Men kunde mödrarna leva fullt ut och hur såg deras verklighet ut? Vi hade kommit till den svåraste punkten i hela manusarbetet.

Personligen var denna fas den allra tyngsta – men å andra sidan den mest utmanande. Det har dokumenterats så mycket om kriget i Finland men så litet ur kvinnans eller barnets perspektiv. Trots att kvinnorna i filmen gör sina val, kändes det viktigt att inte skuldbelägga dem. Kriget påverkar människan samt hennes livsval. Dessutom fick jag min yngsta son under manusprocessen och det är kanske därför manuset för mig kom på att handla så starkt om moderskap, om att förlora ett barn. Vi ställdes inför svåra frågor som hur en mamma kan överge sitt eget barn och hur långt människan kan gå tills hon når sin egen gräns? Den kärleksfulla Signe är också en annan kvinna som är full av kyla och aggressivitet. Den älskande mamman, Kirsti, blir egoistisk eftersom hon så starkt fruktar ensamheten. På sätt och vis är kvinnorna lik Eero tysta krigare som önskar sig att bli helade – och sedda som de är.

När Signe slår Eero i flickkammaren, fastnar dotterns gamla docka i hennes famn vilket är som en påminnelse om hennes riktiga sorg. Snart står hon på den blåsiga kullen vid havet, lika ensam och övergiven som Eero. Hjalmar kan inte möta hennes smärta utan önskar att Signe skulle kunna glömma genom att göra gott för Eero. Men hur skulle en kvinna kunna gottgöra sin skuld genom att mödra ett främmande barn?

Filmen handlar om skuld och skam som skapar distans mellan människor. Kirsti har så starka skuldkänslor gentemot Eero att hon inte har någon förmoga att tala om sitt förflutna. Utåt är hon en kvinna som kan mödra men samtidigt skyddar hon sitt innersta och släpper inte sitt barn nära. När Eero skickas i väg från Finland upplever han beslutet som ett straff. Han kunde inte hålla sitt löfte till fadern att ta hand om sin svaga mor.

Kanske den allra svåraste skammen uppstår när man blir övergiven som ett litet barn. Eero lär sig att tänka att han inte är värd att bli älskad – att det inte finns något gott hos honom.

Frågor:

– Fundera på Signes fientlighet mot Eero. Varför kan hon inte acceptera pojken? Är även Signe ett offer och kan du förstå hennes förhållningssätt till Eero? Diskutera Kirstis kärlek till den tyske mannen. Varför är hon nästan redo att flytta till Tyskland och överge sitt barn? Är hennes agerande enbart förkastligt eller kan du se hennes motiv i ett annat ljus? Kan en mor älska sitt barn och ändå vilja leva utan det? Varför visar inte Signe Kirstis sista brev till Eero – om hon älskar honom som sitt eget barn?

– Även filmens kvinnliga karaktärer kan tolkas genomgå sitt eget krig. Beskriv deras svårigheter och smärta i livet samt deras förmågor att bearbeta det svåra. Vem av rollkaraktärerna utvecklas mest och vem minst, varför? Vem av de vuxna bär det tyngsta ansvaret?

– Skuld och skam är viktiga teman i filmen. Hur gestaltas de i berättelsen? Föreställ dig att skriva en berättselse om Eeros vuxna liv. Hur skulle det kunna se ut? Fundera även på Signes  och Kirstis berättelse samt deras möjliga bakgrund.   

– Hur skiljer sig skuldkänslor och skam från varandra? Vilken av dem är lättare att prata om och bearbeta? 

– Det är tungt att bära känslan av skam eftersom den påverkar människans identitet samt hennes upplevelse om sig själv. Diskutera hur skammen påverkar människan och hur man kan bli befriad av den.