keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

 

1. Pohtikaa yhdessä millainen on terroriisku? Entä kuka on terroristi? Keskustelkaa oletteko samaa mieltä terrorismin ja terroristin määrittelystä.  
 
2. Kirjoittakaa ylös tapahtumia, jotka mielestänne täyttävät terrori-iskun tuntomerkit ja ihmisiä, jotka ovat mielestänne terroristeja. Käykää yhdessä läpi kirjoituksianne ja pohtikaa mitkä olivat elokuvassa esitetyt motiivit terroriteoille ja mitä syitä nykypäivän terrorismin takaa voidaan löytää.
 
Terrorismin määrittely on äärimmäisen vaikeaa, eikä siitä ole päästy yhteisymmärrykseen kansainvälisessä yhteisössä eikä tutkijoiden kesken. Kirjassa Terrorismin monet kasvot terrorismi määritellään seuraavasti: 
”Terrorismissa on kyse väkivallan käytöstä tai sillä uhkaamisesta, jolla pyritään pelon ja kauhun herättämisen avulla saamaan aikaan poliittisia vaikutuksia.” 
 
Terrorismille olennaisia sanoja ovat siis väkivalta ja politiikka. Terrorismi mielletään poliittiseksi toiminnaksi, tai poliittisen toiminnan jatkamiseksi väkivallalla. Terroriteko voi aiheuttaa aineellista tuhoa ja viedä ihmishenkiä, mutta sen perimmäinen tarkoitus on vaikuttaa psyykkisten reaktioiden avulla. Terroriteoille onkin tyypillistä se, että iskuilla pyritään vaikuttamaan laajempaan ihmisjoukkoon kuin pelkästään iskujen välittömiin kohteisiin. Terroriteot ajatellaan usein erilaisten järjestöjen aiheuttamiksi, mutta suurin osa terrorismintutkijoista on sitä mieltä, että myös valtio voi harjoittaa terrorismia. Esimerkkinä voi käyttää vaikka IsoBritannian pommituksia Saksan kaupunkeihin toisessa maailmansodassa. Pommitukset kohdistettiin siviilikohteisiin ja niiden tarkoituksena oli murtaa saksalaisten taistelumoraali. 
 
RAF ei itse hyväksynyt toimintansa yhteydessä termiä terroristi (jota lehdistö mielellään viljeli). Oikea termi oli järjestön mukaan kaupunkisissi. RAF:n mielestä terroria oli USA:n toiminta Vietnamissa tai Saksan liittotasavallan terrorismin vastainen toiminta. 
 
Lähde/Lisätietoa: 
Malkki, Leena, Paatela, Jukka et al.: Terrorismin monet kasvot, Helsinki 2007.