keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Disneys animationer och deras biprodukter

A. Läraren åskådliggör för barnen med hjälp av en vikbild, hur man kan få en bild att röra sig. På vikbilden tecknar ni Bambi, Stampe eller någon annan djurfigur som anknyter till filmen. Läraren rör bilden med hjälp av en penna eller en pinne och frågar barnen vad som händer på bilden. Barnen redogör för sina upptäckter. Läraren berättar, att på samma sätt skapas också animationsfilmerna.

Hur man gör en vikbild: Vik en ca 4 – 5 cm bred remsa kopieringspapper på mitten. Placera det vikta papperet så, att vecket blir på vänster sida, och teckna en bild på den högra sidan. Teckna på den undre hälften, på samma ställe, en bild som har en liten rörelseskillnad i jämförelse med den första. T. ex. en fågel, som har vingarna sträckta uppåt på den första, och på den andra bilden nedåt. Snurra den övre pappershalvan kring en blyertspenna. Rör det övre papperet med hjälp av pennan. Vikbilden kan också göras i storlek A3, då papperet snurras kring en t. ex. en pekpinne.

Bambi 2 är en tecknad animationsfilm. Diskutera om vilka andra Disneys animationsfilmer ni har sett. Vilka andra animationsmetoder känner ni till?

B. Omkring Disneys animationsfilmer har planerats och sålts många biprodukter. Har ni hemma några saker som anknyter till Disney-filmerna? Kläder, leksaker, böcker…

Diskutera tillsammans vad ni tycker är en bra Disney-produkt? Vad anser ni t.ex. om McDonalds Disney-leksaker som följer med hamburgarna? Fundera också på varför biprodukter görs och säljs.

C. Ordna en Disney-leksaksdag, då barnen får hämta egna Disney-saker hemifrån, t.ex. leksaker eller böcker. Ge barnen möjlighet till egna, spontana lekar med hjälp av leksakerna som anknyter till filmerna. I sina lekar behandlar barnet för sig viktiga saker. Det är intressant att följa med hurdana element barnet tar med i sina egna lekar, och hur de kombinerar dem och skapar nya berättelser med dem.