keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

I filmen strövar Bambis pappa, skogens furste, med sinnena på helspänn omkring i skogen, hela tiden vaktande sin hjord. Också Bambi övar sig i att vandra i skogen och vakta och ge akt på allt med alla sinnen.

Gör en utflykt till en skog i närheten. Undvik att bryta kvistar och levande växter i onödan. Plocka med er löv och växter endast i ”vetenskapligt” syfte, och låt de andra växterna växa i fred.

A. Leta rätt på ett lämpligt ställe att sätta er, eller lägga er ner på rygg. Slut ögonen och lyssna noga. Vad hör ni? Fundera till slut tillsammans på vilka av ljuden ni hörde kom från djur, vilka andra ljud kom från naturen – vinden, vattnets sorl, prassel i trädens lövverk – och vilka var skapade av människan – röster, trafik, ett flygplan högt uppe i skyn…

B. Varje barn tar en liten burk i handen, t.ex. en tom filmburk. I burken samlas olika små saker från skogen, som tall- och granbarr, löv, blommor eller bär. Rör om i växtdelarna med en liten pinne, så kommer deras doft lättare fram. Snusa till slut i de olika burkarna med slutna ögon. Vilka olika dofter känner ni? Känns några dofter bekanta?

C. Bygg tillsammans naturens färgkarta. Leta reda på olika färger från löv, blommor, stenar, trädstammar o. s. v. och placera dem antingen i cirkel eller på rad så, att färgernas nyanser går från ljust över till mörkt. Granska naturen också genom olika former. Samla löv och blad, stenar, barkbitar och kvistar i olika former. Ordna era fynd enligt lika och olika former.

D. Barnen sätter sig i en ring med händerna bakom ryggen. Läraren ger varje barn något föremål i handen; en grankotte, en tallkotte, en kvist med barr, en sten, en käpp, ett löv, en barkbit… Dela ut föremålen så, att två barn alltid har samma sak i handen. Barnen känner på sakerna utan att titta på dem. I tur och ordning börjar barnen beskriva det de har i händerna; hurdan yta saken har, hurdan dess form är, känns saken varm, kall, fuktig o. s. v. De andra känner samtidigt på sina föremål, och försöker lista ut om de har en likadan sak i handen.