keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

TIETOA OPETTAJALLE:

Elokuvan kautta voidaan käsitellä toisen maailmansodan aikaisia tapahtumia kylään tunkeutuvien natsivalloittajien ja juutalaisten auttamisen kautta.

Oppilaita voidaan ohjata pohtimaan myös yhteiskunnallisen muutoksen ja edistyksen suhdetta katsomalla valokuvia, julisteita ja etsimällä keksintöjä elokuvan ajalta.

Uutiskuvissa näytetään paljon väkivaltaa, joka saattaa tuntua lapsista hämmentävältä. Elokuvan Belle-koira on paimenen lyömä, ja siksi muuttunut villiksi ja pelottavaksikin. Sebastian kysyy useita filosofisia kysymyksiä, kuten: ”miksi paimen löi koiraansa?” ja ”miksi soditaan?”, joiden kautta voidaan pohtia syitä ihmisen harjoittamiin julmuuksiin.

TEHTÄVÄT OPPILAILLE:

1. Laatikaa ryhmissä jana elokuvan tärkeistä juonen käänteistä, sekä aikajana toisen maailmansodan tapahtumista.

  • Mikä merkitys Bellen ja Sebastianin toimilla oli koko kylään ja karkulaisten elämään?
     
  • Mihin tapahtumiin elokuvassa viitataan: keitä saksalaisvalloittajat olivat ja mitä he halusivat?
     
  • Keitä ovat juutalaiset, ja miksi heitä vainottiin 1930- ja 1940-luvuilla?

2. Eläytykää elokuvan aikaan: millaista elämää vuoristokylässä elettiin? (Yhteisöllinen elämäntapa, kotieläimet, vaatteet, elanto, työvälineet…) Valitkaa jokin esine tai asia, joka elokuvassa esiintyi ja keksikää sille nykyajan vastine. Entä tulevaisuuden vastine?

3. Tiedätkö millaisissa oloissa omat iso- ja isoisovanhempasi ovat eläneet? Jos mahdollista haastattele heitä ja kysele millaisia lapsuusmuistoja heillä on.

Syventävä tehtävä isommille oppilaille: Kootkaa fläppitaululle tämänhetkisen maailmantilanteen syitä sille, miksi ihmiset tai kansat eivät tule toimeen keskenään? (Esim. uskonto, ravinnon ja luonnonvarojen epätasainen jakautuminen, valtioiden rajojen muutokset). Lukekaa sen jälkeen YK:n ihmisoikeuksien sopimuksesta mitkä oikeudet kuuluvat kaikille. 

  • Jos elämässä on erilaisia mielipiteitä ja tapoja, miten ihmiset voivat löytää yhteisen sävelen? (Voi korostaa ajatusta, että kaikesta ei tarvitse löytyä yhteistä mielipidettä ja silti voidaan tulla toimeen. Eri kulttuuritkin voivat elää rinnakkain)