keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Lastenelokuva ja lapsuuden kuvaus

TIETOA OPETTAJALLE:

Lastenelokuvilla on pitkä perinne moraalin ja kasvatuksellisen sanoman välittäjänä. Toisaalta lapset kaipaavat myös viihdettä ja tunne-elämyksiä siinä missä aikuisetkin. Usein suosituista lastenelokuvista löytyykin aineksia monen ikäisille, kun sama asia voi toimia eri tasoilla sekä lapsille että aikuisille.

Useita lastenelokuvia ohjanneen ja tuottaneen Liisa Helmisen mukaan hyvän lastenelokuvan reseptiin kuuluu ripaus fantasiaa ja huumoria sekä loppuratkaisu, joka tarjoaa selviytymiskeinon henkilöiden tilanteisiin. Animoitujen viihde-elokuvien lisäksi olisi tärkeää tarjota lapsille myös aitoja ihmishahmoja vertailu- ja samaistumiskohteiksi. Näyttelijöiden ilmaisu voi mennä syvemmälle kuin piirrettyjen hahmojen, sillä ihmisen kasvot ilmaisevat paljon. (Ks. www.yle.fi/vintti: "Lastenelokuva puhuttelee kaiken ikäisiä")
 

TEHTÄVÄT OPPILAILLE:

1. Luokassa voidaan vertailla mitä kaikkia lastenelokuvia on nähty:

  • Mitä lastenelokuvia on jäänyt mieleesi?
  • Millainen on mielestäsi hyvä lastenelokuva?
  • Miksi lapsille tehdään omia elokuvia?
  • Oletteko nähneet muita sellaisia elokuvia, joissa koira on tärkeässä roolissa?

2. Millainen on hyvä lapsuus? Etsikää lehtikuvista asioita, jotka liittyvät hyvään lapsuuteen, ja kootkaa ne liimaamalla paperille. Onko käsitys hyvästä lapsuudesta muuttunut elokuvan ajasta?

3. Sebastian sai elokuvassa kulkea hyvin vapaasti – miten arvelet, että suurkaupungissa vietetty lapsuus ja maaseudun lapsuus eroavat toisistaan? Kootkaa eroja taululle.

4. a) Kirjoita yhden päivän kulku heräämisestä nukkumaanmenoon (aamu-päivä-iltapäivä-ilta), ja vertaa sitä Sebastianin päivän kulkuun. Miten lapsuus on muuttunut elokuvan ajasta, 1940-luvusta? (Esimerkkejä: YK:n lapsen oikeuksien sopimus, tiedon ja valvonnan lisääntyminen, oppivelvollisuus, kännykät, pelit, televisio, massaviihde, kiireinen elämänrytmi…)

b) Piirrä jana oman elämäsi päätapahtumista, ja tee piirros yhdestä jostakin erityisen jännittävästä tapahtumasta. Verratkaa lapsuudenjanoja keskenänne, haastattele luokkakaveria hänen tapahtumistaan.

5. Myös elokuvan tunnekokemusta voidaan purkaa ja käydä läpi mieleen jääneet ahdistavat kohtaukset:

  • Olivatko koiran ja susien hyökkääminen, pureminen tai miesten harjoittama metsästys mielestäsi ahdistavia tai epämiellyttäviä kohtauksia? Oliko elokuvassa muita ahdistavia kohtauksia?
  • Pohtikaa syitä, miksi ja missä tilanteissa eläin hyökkää ja puree.