keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Kyläyhteisön, perhesuhteiden ja ystävyyden kuvaus

TIETOA OPETTAJALLE:

Elokuvan yksi teema on lapsen ja aikuisen välinen suhde. Sebastianin suhdetta läheisiinsä (isoisäpuoleen ja tätiin) kuvataan lämpimästi. Sebastianin orpoutta sivutaan, ja elokuvan voi nähdä myös kertomuksena Sebastianin omasta identiteetin etsimisestä.

Elokuvassa rikotaan perinteistä perhe- ja naiskuvaa, kun pojan täti esitetään rohkeana ja omapäisenä. Osoitetaan, että myös nainen voi osallistua taisteluun, kun hän kertoo Sebastianille loppukohtauksessa haluavansa lähteä mukaan sotaan.

TEHTÄVÄT OPPILAILLE:

1. Sebastian sanoo tädilleen ”Sanot minua pieneksi, mutta et vain luota minuun.” Miten voit itse lapsena osoittaa olevasi luottamuksen arvoinen? Onko sinulla ollut tilannetta, jossa sinua ei uskottu vaikka puhuit totta? Entä oletko valehdellut, tai onko sinulle valehdeltu? (Lopussa tätikin kuitenkin luottaa, kun huomaa mihin poika pystyy.)

2. Mitä tarkoittaa yhteisö? Tee pieni kuvio omista yhteisöistäsi. Sijoita itsesi keskelle ja kirjoita ympärille läheisiä, kaveriporukoita ja harrastuksia, mitkä liittyvät elämääsi.

3. Millainen on aikuisen rooli lapsen elämässä? Pärjäisikö lapsi yksin? Missä vaiheessa aikuisen tulisi kertoa asiat niin kuin ne ovat? (Esim. kun pojalle selviää, ettei äiti olekaan Amerikassa, vaan että tämä on kuollut). Mitä kaikkea lapsen kuuluu tietää? Pitäisikö lasta suojella, vai kohdella tasavertaisena aikuisten kanssa?

Ystävyys

TIETOA OPETTAJALLE:

Elokuva ohjaa ymmärtämään ystävyyden ja huolenpidon merkityksiä. Oppilaita voi kannustaa pohtimaan ystävyyden monimuotoisuutta ja millaisia vastakohtaisuuksia elokuvasta löytyy: hyvä-paha, villi-kesytetty, ihminen-luonto, ystävyys-vihamielisyys, vanha-nuori… Mieleen voi palauttaa esimerkiksi kohtauksia, joissa ristiriita tuli erityisen hyvin esille. (Esim. elokuvan alussa lampaat yritetään saada hyväksymään uusi kauriinvasa = vertauskuva yhteisön suvaitsevaisuudesta ja kuinka asioiden on hyvä antaa tapahtua hitaasti omalla painollaan, ei väkivalloin)

TEHTÄVÄT OPPILAILLE

  • Kuvaile, millaista on Sebastianin ja Bellen ystävyys.
     
  • Voiko koira olla paras ystävä? Entä voivatko vanha ja nuori olla ystäviä? Järjestäkää äänestys tai pieni paneeli aiheesta.
     
  • Onko sinulla lemmikkejä? Kuinka monella luokassanne on lemmikkejä? Kootkaa lista lemmikeistä pienimmästä isompaan. Millainen loppu elokuvalla oli, pääsikö Sebastian kotiin? Kirjoita tarinalle jatkoa.