keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Perhemallien kirjo ja sukupuoliroolit kasvatuksessa

1. Brooklynin pojat- elokuvan keskeinen teema on perhe. Se kuvaa ohjaajan omaa hajonnutta suomalais-yhdysvaltalaista perhettä ja samalla maidenvälistä yksinhuoltajuutta.

Keskustelkaa yhdessä tai pienryhmissä erilaisista perhemalleista. Voitte pohtia myös, mitä hyviä puolia keksitte erilaisissa perhemalleissa. Entä mitä haasteita tulee mieleenne?

Elokuvassa Inderjit Khalsa yrittää saada entisen miehensä muuttamaan Suomeen, jotta tämä voisi olla enemmän tekemisissä poikansa kanssa. Pohtikaa, onko vaatimus mielestänne perusteltu, oikeutettu?

Elokuvassa Kuldip Singh Khalsa toteaa, että yksi syistä siihen, että hän ei sopeutunut Suomeen oli, että hän ei tuntenut itseään tervetulleeksi; hän tunsi itsensä ”toisen tai kolmannen luokan kansalaiseksi”. Millaisia ajatuksia tämä teissä herättää?
 

2. Elokuvassa Brooklynin pojat toistetaan usein ajatusta, että erityisesti poika tarvitsee isäänsä.

Keskustelkaa pienissä ryhmissä elokuvan tavasta käsitellä sukupuolirooleja. Pohtikaa esimerkiksi, millä tavoin ohjaaja perustelee näkemyksiään. Millaisiin käsityksiin sukupuolista ja sukupuolisidonnaisesta käyttäytymisestä hän nojaa?

Pohtikaa seuraavien käsitteiden merkitystä ja yleisyyttä. Voitte esimerkiksi kirjata ylös määritelmän kustakin käsitteestä sekä arvionne niiden yleisyydestä Suomen väestössä.

  • Yksineläjät
  • Yksinhuoltajat
  • Miehen ja naisen välinen avioliitto
  • Miehen ja naisen liittoon perustuva lapsiperhe
  • Adoptioperhe
  • Avoliitto
  • Rekisteröity parisuhde
  • Sateenkaariperhe

Etsikää tietoa internetistä ja tarkistakaa arvauksianne. Voitte aloittaa vaikka Tilastokeskuksen sivuilta (ks. esim http://www.stat.fi/til/perh/index.html) ja monimuotoiset perheet -yhdistyksen tai Setan sivuilta.

Voitte myös jakautua kahteen ryhmään tai parilliseen määrään pienryhmiä ja järjestää väittelytilaisuuden luokassa. Toisen puolen tehtävä on puolustaa väitettä: ”lapsi tarvitsee sekä isän että äidin” tai vaihtoehtoisesti väitettä ”poika tarvitsee kasvattajakseen isän ja tyttö äidin”. Väitteitä voi myös keksiä lisää. Toisen ryhmän tehtävänä on koittaa haastaa väitettä esimerkiksi puolustamalla edellä kuvattujen muiden perhemallien toimivuutta.

Huom! Opettajan tulisi arpoa joukkueet, sillä ideana ei ole että ryhmiin jakaudutaan oppilaiden henkilökohtaisten mielipiteiden perusteella. Tarkoitus on oppia perustelemaan myös itselle vieraita väitteitä.