keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Linda Manelius. Kuva: Silva Mysterium Oy

Elokuvan alussa Henna saa kuulla monelta eri suunnalta olevansa lahjakas. Lahjakkuuden merkkinä esimerkiksi pidetään sitä, että Henna on valittu vuoden Lucia-neidoksi, ja että hänellä on koulussa hyvä keskiarvo. Kuitenkin esimerkiksi Hennan opinto-ohjaaja on sitä mieltä, ettei Hennan kannata

Tehtäviä

1. Henna ja Silja harrastavat molemmat musiikkia. Miten heidän suhteensa musiikkiin kuitenkin eroaa?

2. Tutustukaa Suomen mielenterveysseuran luovuutta koskeviin materiaaleihin. Miten materiaaleissa kuvailtu flow-kokemus näkyy elokuvassa? Vertailkaa kokemuksianne flow-tilasta. Millaisissa tilanteissa flow-kokemus on syntynyt? Eroaako kokemuksenne kuvauksesta?

3. Mitä lahjakkuus mielestänne on? Onko lahjakkuutta olemassakaan, vai ovatko taidot aina kovan harjoittelun tulos?

4. Entä mitä luovuus mielestänne on? Voiko olla luova olematta lahjakas? Entä toisin päin: voiko olla lahjakas olematta luova?

5. Miten laulamaan oppiminen ja koulussa oppiminen voisivat erota toisistaan? Miten lahjakkuus ja luovuus näihin vaikuttavat?

6. Silja tekee YouTubeen videoita lauluistaan. Lukekaa Helsingin Sanomien haastattelut suosituista tubettajista. Millä tavalla luovuus tulee esiin heidän kommenteissaan?